Audit infrastruktury je pro přípravu na GDPR nezbytný

Předpis Nařízení EU 2016/679 je velice rozsáhlý a podrobný. Pokrývá všechny podoby podnikání a v jednotlivých případech stanovuje často velmi specifické podmínky. Vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je již nyní zahlcen dotazy, doporučujeme vám s provedením auditu vaší infrastruktury neotálet!

GDPR nabývá účinnosti k 25. 5. 2018 a lze očekávat, že kontroly souladu zpracování osobních údajů s tímto nařízením budou následovat vzápětí. Sankce, které hrozí v případě pochybení, jsou často až likvidační. Bez ohledu na to, zda se prohřeší fyzická, nebo právnická osoba, je strop pokuty stanoven na 20.000.000 €, případně 4 % z celkového ročního obratu (platí vyšší z obou možností).

Vnímáme, jak se s blížícím se nástupem GDPR potýkají naši stávající klienti, pro které zabezpečujeme ochranu citlivých dat a vyhledávání odposlechů. Rozhodli jsme se proto, že zužitkujeme své know-how ochrany firemních dat a rozšíříme své poradenství do oblasti ochrany dat osobních. Nově tak nad rámec firemního zabezpečení, spočívajícího v prohlídkách proti odposlechům, nabízíme také konzultace zabezpečení.

Audit GDPR vám pomůže připravit se včas tak, aby zpracování osobních údajů, které provádíte, bylo zcela v souladu s předpisy. Je třeba mít na paměti, že nejde o jednoduchý krok! Velmi často se neobejdete bez výrazné úpravy procesů, reorganizace firemních struktur, nákupu nového vybavení a školení zaměstnanců.

Nejprve je třeba zrevidovat, jakým způsobem a s jakými osobními údaji nakládáte. Z toho vyplynou vaše povinnosti, které stanovuje Nařízení EU 2016/679. Tyto podklady je následně nutné promítnout do stavu vaší současné infrastruktury.

Výsledkem auditu GDPR je:

Provádíme obranně-technické prohlídky (OTP) bytů, kanceláří a vozidel proti odposlechu.

Společnost EO SECURITY s.r.o. nabízí svým klientům také kontrolu mobilních telefonů a notebooků přes software, který slouží k odposlechu datové komunikace či jinak zneužívá hardware (skrytá aktivace mikrofonu, kamery atd.)

Dále nabízíme speciální operační systém sloužící k anonymní komunikaci přes internet.

Pro objednání našich služeb volejte na telefonní číslo +420 774 429 006 nebo pište na e-mail: office@eo-security.com

Naše služby

Penetrační testování infrastruktury

Skenování zranitelností webových aplikací a interní infrastruktury

Testování pomocí metod sociálního inženýrství

Testování Wi-Fi sítí

Šifrovaný telefon

Rušičky odposlechů

Šifrovaný disk

Penetrační testování webových aplikací

Konzultace IT bezpečnosti

Vyhledávání odposlechů

Následující příspěvek
Jakým způsobem budu prokazovat soulad zpracování s podmínkami GDPR?
Předchozí příspěvek
Co jsou osobní údaje ve smyslu GDPR? Jsem jejich správcem?
Menu