Co jsou osobní údaje ve smyslu GDPR? Jsem jejich správcem?

Osobními údaji v smyslu, jak je vykládá Nařízení EU 2016/679 nadále zůstávají ty údaje, které upravoval dosluhující zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tedy zejména:

  • jméno
  • identifikační číslo (rodné číslo)
  • údaje o bydlišti a místě pobytu atd.

GDPR však rozšiřuje stávající definici tak, aby lépe korespondovala se současným způsobem zpracování osobních údajů. Nově tak přibývají pojmy jako síťový identifikátor, genetické údaje a biometrické údaje. Taxativně pojmy vymezuje článek 4 Obecného nařízení.

Poslední dvě jmenované skupiny pak spadají do zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). Jde o informace, které mohou samy o sobě poškodit subjekt údajů (tedy fyzickou osobu) – v zaměstnání, ve škole apod. Krom biometrických a genetických údajů se sem řadí také údaje o sexuální orientaci, náboženském vyznání či zdravotním stavu.

Zpracování citlivých osobních údajů je podmíněno zvýšenou ochranou. V podobných situacích je velmi často nutná konzultace správce údajů s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Úřad stanoví opatření, která je nutno přijmout pro minimalizaci rizika porušení zabezpečení osobních údajů. Pro hladký průběh je vhodné předem konzultovat zpracováníporadcem pro GDPR audit.

V EO SECURITY se specializujeme na vyhledávání odposlechu a ochranu informací dle zákona 412/2005 Sb. Naši zaměstnanci provádí bezpečnostní prohlídky a audity nakládání s utajovanými a citlivými informacemi.

Společnost EO SECURITY s.r.o. nabízí svým klientům také kontrolu mobilních telefonů a notebooků přes software, který slouží k odposlechu datové komunikace či jinak zneužívá hardware (skrytá aktivace mikrofonu, kamery atd.).

Dále nabízíme speciální operační systém sloužící k anonymní komunikaci přes internet.

Náš ceník naleznete zde.

Pro objednání našich služeb volejte na telefonní číslo +420 778 028 136 nebo pište na e-mail: mail@eo-security.com

Chráníme Vaše data

Naše služby

Penetrační testování od EO SECURITY

Penetrační testování

Vyhledávání odposlechů od EO SECURITY

Vyhledávání odposlechů

Security Hardware

Security Hardware

Školení od EO SECURITY

Školení

Následující příspěvek
Audit infrastruktury je pro přípravu na GDPR nezbytný
Předchozí příspěvek
Připravte se na GDPR, jinak draze zaplatíte

Podobná témata

Menu