Co jsou osobní údaje ve smyslu GDPR? Jsem jejich správcem?

Osobními údaji v smyslu, jak je vykládá Nařízení EU 2016/679 nadále zůstávají ty údaje, které upravoval dosluhující zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tedy zejména:

  • jméno
  • identifikační číslo (rodné číslo)
  • údaje o bydlišti a místě pobytu atd.

GDPR však rozšiřuje stávající definici tak, aby lépe korespondovala se současným způsobem zpracování osobních údajů. Nově tak přibývají pojmy jako síťový identifikátor, genetické údaje a biometrické údaje. Taxativně pojmy vymezuje článek 4 Obecného nařízení.

Poslední dvě jmenované skupiny pak spadají do zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). Jde o informace, které mohou samy o sobě poškodit subjekt údajů (tedy fyzickou osobu) – v zaměstnání, ve škole apod. Krom biometrických a genetických údajů se sem řadí také údaje o sexuální orientaci, náboženském vyznání či zdravotním stavu.

Zpracování citlivých osobních údajů je podmíněno zvýšenou ochranou. V podobných situacích je velmi často nutná konzultace správce údajů s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Úřad stanoví opatření, která je nutno přijmout pro minimalizaci rizika porušení zabezpečení osobních údajů. Pro hladký průběh je vhodné předem konzultovat zpracováníporadcem pro GDPR audit.