Co jsou osobní údaje ve smyslu GDPR? Jsem jejich správcem?

Osobními údaji v smyslu, jak je vykládá Nařízení EU 2016/679 nadále zůstávají ty údaje, které upravoval dosluhující zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tedy zejména:

  • jméno
  • identifikační číslo (rodné číslo)
  • údaje o bydlišti a místě pobytu atd.

GDPR však rozšiřuje stávající definici tak, aby lépe korespondovala se současným způsobem zpracování osobních údajů. Nově tak přibývají pojmy jako síťový identifikátor, genetické údaje a biometrické údaje. Taxativně pojmy vymezuje článek 4 Obecného nařízení.

Poslední dvě jmenované skupiny pak spadají do zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). Jde o informace, které mohou samy o sobě poškodit subjekt údajů (tedy fyzickou osobu) – v zaměstnání, ve škole apod. Krom biometrických a genetických údajů se sem řadí také údaje o sexuální orientaci, náboženském vyznání či zdravotním stavu.

Zpracování citlivých osobních údajů je podmíněno zvýšenou ochranou. V podobných situacích je velmi často nutná konzultace správce údajů s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Úřad stanoví opatření, která je nutno přijmout pro minimalizaci rizika porušení zabezpečení osobních údajů. Pro hladký průběh je vhodné předem konzultovat zpracováníporadcem pro GDPR audit.

V EO SECURITY se specializujeme na vyhledávání odposlechu a ochranu informací dle zákona 412/2005 Sb. Naši zaměstnanci provádí bezpečnostní prohlídky a audity nakládání s utajovanými a citlivými informacemi.

Společnost EO SECURITY s.r.o. nabízí svým klientům také kontrolu mobilních telefonů a notebooků přes software, který slouží k odposlechu datové komunikace či jinak zneužívá hardware (skrytá aktivace mikrofonu, kamery atd.).

Dále nabízíme speciální operační systém sloužící k anonymní komunikaci přes internet.

Pro objednání našich služeb volejte na telefonní číslo +420 774 429 006 nebo pište na e-mail: office@eo-security.com

Chráníme Vaše data

Naše služby

Penetrační testování infrastruktury

Skenování zranitelností webových aplikací a interní infrastruktury

Testování pomocí metod sociálního inženýrství

Testování Wi-Fi sítí

Šifrovaný telefon

Rušičky odposlechů

Šifrovaný disk

Penetrační testování webových aplikací

Konzultace IT bezpečnosti

Vyhledávání odposlechů

Následující příspěvek
Audit infrastruktury je pro přípravu na GDPR nezbytný
Předchozí příspěvek
Připravte se na GDPR, jinak draze zaplatíte
Menu