Detekce telefonního odposlechu a další telekomunikační hrozby

Původ

Ačkoli původní anglický název pro odposlech “wiretap” pochází od slova drát (angl. „wire“), dnes se tento výraz používá pro všechny druhy úmyslného odposlechu bez ohledu na technologie.

Tradiční analogové telefonické spojení

Z hlediska odposlechu hovorů jsou analogové sítě ze všech nejzranitelnější. Mnohdy stačí k odposlechu poměrně primitivní nástroje a metody (např. nasazení reproduktoru).

Navzdory slábnoucí oblibě tradičních analogových systémů a jejich postupnému nahrazování digitálními technologiemi, představuje analogový přenos stále poměrně rozšířený způsob komunikace, jenž při kontrolách nemůžeme podceňovat. I digitální systémy mohou obsahovat analogová spojení jak pro připojení do firmy, tak v rámci interních rozvodů (klapek). S podobným řešením se často setkáváme např. u dnes oblíbených konferenčních hovorů, které v rámci digitálního systému využívají pro přípojky jednotlivých účastníků analogové technologie. To znamená, že část spojení od místa konferenčního hovoru do objektu s umístěnou pobočkovou ústřednou probíhá v analogové podobě, jež je zranitelnější.

Analogová telefonie je stále nejpoužívanějším způsobem komunikace v prostředí veřejných telekomunikačních sítí (PSTN). V prostředí jednotlivých společností se tradiční analogové spoje mohou využívat v různých podobách – jako externí linky, popř. jako záloha pro případ výpadku v mobilních sítích včetně technologie VoIP (hovorů přes internet).

Ačkoli telefonní hovor může putovat do budovy v digitální podobě, před připojením na náš přístroj může být převeden do analogové podoby. I když podstata služby přinášející signál do našeho domova či kanceláře je digitální, v některé fázi přenosu vstupuje do hry i konvertor schopný měnit signál zpět do analogové podoby umožňující spojení přes rozhraní se standardním telefonním zařízením.

Rozvod v našem objektu nabízí mnoho příležitostí k odposlechu. K odhalení případného narušení je třeba odpovídajících znalostí a péče. Naši technici disponují zkušenostmi z různých typů pobočkových ústředen a kabelových spojení. Využíváme řady nástrojů, jež umožňují sledovat a odhalovat podezřelá spojení či nelegální formy odposlechu.

Pobočkové systémy komunikace

Analogové pobočkové systémy

S analogovými telefonními systémy se setkáme v mnoha domácnostech i pracovištích. I když jsou mnohdy dvacet či třicet let staré, pokud fungují, majitelé nevidí důvod je nahrazovat novými. Bohužel u těchto systémů včetně interních linek (klapek) je pravděpodobnost jejich narušení mnohem větší než u modernějších systémů. Mnohdy stačí k provedení odposlechu, popř. pořízení záznamu poměrně jednoduchý nástroj.

Systémy digitální telefonie a tzv. hybridní (smíšené) pobočkové systémy

Digitální pobočkový systém spatřil světlo světa v devadesátých létech minulého století. Digitální ústředny se staly velmi oblíbenými a značně ztížily odposlech hovorů. Digitální signál z telefonní přípojky nebylo možno poslouchat pomocí jednoduchých zesilovačů nebo nahrávacích přístrojů. Během několika let od jejich uvedení byly zavedeny poměrně levné tzv. demodulátory schopné převést digitální signál do snadno zaznamenatelné podoby.

U řady digitálních systému se setkáváme s označením “hybridní” neboli „smíšené“. Je tomu tak proto, že umožňují využití jak analogových, tak digitálních přístrojů (viz. výše zmíněné případy vedení konferenčních hovorů).

Systémový monitoring hovorů

Jistě všichni znáte větu, v níž vás příjemce hovoru upozorňuje, že „…váš hovor může být z důvodů zajištění kvality služeb monitorován.“

Všechny větší systémy pobočkových ústředen mají zabudovanou funkci zvanou anglicky “supervisor monitoring” (někdy též “silent observation”). Jedná se v podstatě o systémově nastavený monitoring umožňující supervizorovi odposlouchávat hovory vedené mezi operátorem a volajícím. Tuto funkci uváděnou i pod pojmem „softwarový odposlech“ však lze snadno zneužít k nelegálnímu odposlechu. Nalezení a zajištění odposlechu softwarem jakož i odhalení dalších slabin v programování pobočkové ústředny patří mezi hlavní oblasti, v níž jsme schopni vám pomoci.

Komunikace VOIP a provoz v datové síti

Odposlechy se nevyhnou ani hovorům vedeným technologií VoIP a v datovém provozu. V těchto systémech se můžeme setkat s nástroji nasazenými mezi telefony a počítači, které dokáží data doslova doslova odsávat. Záznamy nahraných hovorů technologií VoIP lze následně rekonstruovat zpět do zvukové podoby.

Vzhledem k možnosti výše zmíněné funkce legálního monitoringu i širokým možnostem uplatnění technologie VoIP, kdy se uživatelé a správci sítě nacházejí v různých lokalitách, umožňuje tento systém komukoli vstoupit do hovoru i z jiného místa.

Systémy paging a Intercom

Každý systém obsahující reproduktor může fungovat zároveň jako mikrofon. Tím pádem reproduktory využívané ve službách paging či intercom nebo jen jako kulisová hudba lze v místnosti, kde jsou nainstalovány, kdykoli zneužít k odposlechu.

Systémy Intercom a paging využívají vedení procházející jednotlivými budovami. K odposlechu hovorů je možné se napojit na tato vedení v jedné části budovy a odposlouchávat hovory úplně jinde.

Typickým místem, kde jsou systémy nejzranitelnější, jsou reproduktory zabudované ve stropě, jež mohou plnit funkci mikrofonu pouhým připojením zesilovače k vedení a umožnit odposlech ze všech místností vybavených těmito reproduktory.

U mnoha budov se setkáváme s vedením, které zůstalo ve stropní části i po vystěhování. Vedení pak může snadno posloužit jako vstupní brána pro odposlech.

Úpravy telekomunikačního zařízení a přístrojů k přenosu dat

Modifikace stolního telefonu

Stolní telefony vyžadují prověrku k případnému odhalení různých úprav interních obvodů či vedení. Mnohdy by i jednoduchá úprava telefonního mikrofonu mohla umožnit přenos zvuku z místnosti do prostor přístupných komukoli z budovy. Také v obvodech telefonu nebo v plášti přístroje se může skrývat malé vysílací nebo záznamové zařízení.

Telefonní objekty bývají často plné různých nepoužívaných přístrojů a zdánlivě zastaralých vedení, jež mohou různé osoby i po mnoha letech zneužít k odposlechu.

Telefonní přístroje a datové spoje často obsahují různé rezervní a náhradní vodiče. Rezervní vedení lze využít jako přípojku k internímu mikrofonu nebo reproduktoru. Případný odposlouchávající může odposlouchávat hovory z jiné lokality. např. z místa rozvaděče, kde je umístěna informační technologie, resp. pobočková ústředna, nebo může propojit konce vedení do jiného místa v téže budově. K přesnému odhalení destinace bude zapotřebí prošetřit veškerá podezřelá vedení.

Nástroje telefonického odposlechu

Mezi typické nástroje a zkoušky využívané při analýze kabelů a zjišťování odposlechu patří:

  • zvuková analýza, testovací vedení pro případné zjištění náznaků zvuků v místnosti.
  • elektrické a elektronické vlastnosti
  • reflektometry TDR a FDR poskytující grafické zobrazení testovaného vedení pro případné odhalení odposlechu
  • detekční nástroje reflektometrie, které začlení radiový signál do vedení, a umožní sledování dálkově