Elektronické obranné prohlídky proti firemní špionáži

Každé místo, kde se diskutuje o důvěrných informacích, musí být chráněno proti odposlechu. Hlavní faktory ochrany bezpečnosti lze rozdělit do následujících kategorií: osobní soukromí, korporátní špionáž, ochrana informací a kyber hrozby.

Proč potřebuji ochranu proti odposlechu?

Pokud to myslíte s ochranou vážně, měli byste brát vážně také ochranu informací a komunikace před odposlechem. Pokud se probírají důvěrné informace nebo obchodní tajemství, musíte zaručit, že tyto informace zůstanou tajné. Fyzická ochrana a kyber ochrana jsou důležité, avšak existuje mnoho oblastí komunikace, které nedokážou ochránit. Dostatečně vyškolený a vybavený tým, který ví, jak odhalit odposlech, dokáže díky tzv. obranně technické prohlídce (OTP) i tyto nechráněné oblasti zabezpečit.

Různé zdroje odposlechů:

 • nespokojený nebo bývalý zaměstnanec,
 • neloajální zaměstnanec nebo vedoucí pracovník, který má přístup k citlivým informacím,
 • návštěvníci Vaší firmy,
 • nepoctivý konkurenti,
 • kriminálníci hledající informace k prodeji,
 • aktivističtí odpůrci,
 • lidé plánující fyzické útoky na Vaše vedoucí pracovníky nebo na Vaše zařízení,
 • zkorumpovaní vyšetřovatelé nebo cizí zpravodajské služby.

Všechny firemní aktivity jsou ohroženy elektronickým odposlechem:

 • aktivity vedoucích pracovníků,
 • výzkum a vývoj,
 • personální zdroje,
 • finanční strategie,
 • vnitřní politika,
 • probíhající soudní spory,
 • akvizice a fúze,
 • obavy akcionářů,
 • všechny důležité firemní rozhodnutí.

Zranitelná jsou všechna místa, kde se vyměňují důležité informace. Elektronické odposlechy jsou snadno instalovatelné , ale těžko se odhalují, a proto představují velké nebezpečí pro Vaši firmu. Odhalení tajných informací nebo privátních diskusí může vest k vážným finančním ztrátám, případně může mít právní dopad.

EO Security Vám proto nabízí své služby, které zahrnují diskrétní a profesionální vyhledávání odposlechů. Všechny zjištěné skutečnosti jsou zachovány v tajnosti. Zavolejte nám a poskytneme Vám další informace o tom, jak můžete lépe zabezpečit Vaši komunikaci.