Důležitá firemní setkání vyžadují zabezpečení proti odposlechům

Během obchodních jednání se často probírají citlivé a důvěrné záležitosti, které vyžadují bezpečnostní opatření. Podle úrovně probíhajících diskuzí můžou být v sázce vážná rizika zahrnující odhalení obchodních tajemství, poškození firemní reputace či vysoké finanční ztráty. Provedení bezpečnostních opatření patří k odpovědnosti firmy vůči svým akcionářům.

Ztráta nebo únik i toho nejmenšího objemu tajných informací může mít nedozírné následky a zničující vliv na firmu i jednotlivce. To může také zahrnovat vliv na ceny akcií, únik informací ke konkurenci a únik informací týkajících se plánování, což může mít za následek například fyzické ohrožení vedoucích pracovníků. Braňte se a obraťte se na nás. Zajistíme vyhledávání odposlechů a Vaše prostory prověříme.

Některé příklady schůzek, z nichž mohou uniknout citlivé informace, zahrnují:

 • setkání vedení,
 • plánování zájmových setkání konkurence,
 • diskuze o nadcházejících aktivitách,
 • informace o novém produktu nebo o jeho uvedení na trh,
 • detaily ohledně designu,
 • výzkumné a vývojové aktivity,
 • firemní fúze nebo pohledávky,
 • diskuze ohledně právních problémů,
 • nabídky akcií,
 • smluvní jednání,
 • personální změny zahrnující propouštění vedení.

Ztráta těchto informací může mít devastující následky.

Konkurence, političtí oponenti, právní soupeři a každý, kdo chce poškodit Vaši firmu, může představovat hrozbu. Často představují riziko zaměstnanci Vaší firmy, kteří si myslí, že si zvýší svůj status tím, že vypustí do světa každou informaci, která se k nim dostane. Díky nezjištěnému odposlechu na pracovišti se jim to může povést.

Elektronické bezpečnostní prohlídky

Elektronické bezpečnostní prohlídky zasedacích místností jsou důležitou součástí prevence před odposlechy a firemními špionážními aktivitami.

Jaké hrozby existují?

Mezi zařízení, které bychom ve Vašich prostorech hledali, patří skryté mikrofony, skryté kamery a jiné odposlouchávací zařízení, dále každé slabé místo, které by mohlo vyústit ve ztrátu informací. Provádíme řadu detailních elektronických testů a také fyzické prohlídky daných prostor.

Slabá místa pro jednoduchý odposlech

Za slabá místa jsou často považována taková místa, která by za normálních okolností nebyla považována za hrozbu. Patří sem například ventilace nebo dutiny, které umožňují přechod zvuku do jiné místnosti. Ty vyžadují v daném případě dodatečné zabezpečení. Zvukové nebo video-záznamové systémy můžou obsahovat bezdrátové zařízení, například naslouchací systémy, které dokážou přenášet konverzace za hranice místnosti. Jde o tzv. odposlech přes zeď. Toto vybavení jsme schopni lokalizovat a dokážeme Vám předložit adekvátní doporučení.

Hotelové audio/video systémy nejsou bezpečné

Hotely můžou poskytovat pokoje, v nichž se vyskytují zadrátované mikrofony a reproduktory. Řešení usnadňuje jejich hostům flexibilitu, ale pokud má host tajnou schůzku, může být tento systém zneužit k odposlechu místními techniky nebo jinými osobami. Hotelový audio systém může být vzájemně propojený s jinými pokoji a zvuk může být jednoduše napíchnut nebo odkloněn.

Bezdrátové mikrofony

Mnozí přednášející touží kvůli praktičnosti používat bezdrátové mikrofony. Pokud je ale bezpečnost na prvním místě, doporučujeme našim klientům se tomuto kroku vyvarovat, nebo využívat pro tyto účely digitálně zabezpečené mikrofony. Staré analogové bezdrátové mikrofony jsou snadným cílem odposlechů a neposkytují adekvátní bezpečí. Odposlechové zařízení dokáže být dost malé na to, aby se do mikrofonu vešlo. Cena digitálně zabezpečených mikrofonů proti odposlechům se v posledních letech výrazně snížila a naše společnost Vám může vhodné systémy doporučit. Pokud Vám například hotel nabídne dodání bezdrátového mikrofonu, tak si můžete být jistí, že se jedná o starší model analogového mikrofonu, který by pro tyto účely neměl být používán.

Hoteloví technici jsou schopni odposlouchávat každou místnost v hotelu, a proto je zde třeba při komunikaci dbát zvýšené opatrnosti.

Zabezpečená komunikace

Další důležitou částí ochrany Vašich informací je možnost utajené komunikace skrze telefon a PC. Za tímto účelem nabízíme šifrované telefony a zabezpečený operační systém odolný vůči odposlechu.