Fyzická opatření vedoucí k posílení vašeho digitálního zabezpečení

Když je řeč o online bezpečnosti, myslí se tím především digitální zabezpečení. Instalace spolehlivého antivirového programu, používání šifrování typu end-to-end. Ale ochrana může mít i fyzickou podobu. Pokud chcete svou bezpečnost dotáhnout na ještě vyšší úroveň, zvažte některé z následujících opatření.

Zalepená webkamera

Dělá to i Mark Zuckerberg. Nebo třeba také James Comey. I vy byste určitě měli přemýšlet o podobném opatření – ač je poněkud low-tech, svůj účel bezesporu plní.

Pokud vám přelepování webkamery obyčejnou izolepou připadá přehnané, vzpomeňte si na skupinku ruských hackerů. Nejen, že tito „trollové“ napadli veškerá zařízení několika lidí a zpovzdálí ovládali jejich kamery, ale dokonce celou akci živě přenášeli na Youtube.

Jedná se o velmi závažnou hrozbu s ještě závažnějšími dopady. To, že má někdo přístup k vaší webkameře, prostě budí hrůzu. Snadno se také shromažďují informace o prostředí, ve kterém v danou chvíli jste. Pokud se nacházíte v přímém dosahu, mohou hackeři vědět kde a s kým zrovna jste.

Použijte ochranný kryt

Takzvané Privacy Guards jsou tenké kryty, které můžete nasadit na obrazovky počítačů. Představte si je jako ochranné sklo u iPhonu, jen s bonusem v podobě prevence před šmírováním. Když je kryt nainstalován, ten, kdo se na zařízení dívá zpříma, vidí vše naprosto běžně, maximálně může zaznamenat nejasné stíny. Ale jakmile se vás pokusí šmírovat někdo z vedlejšího sedadla v letadle nebo třeba vedlejšího stolu v kavárně, na obrazovce neuvidí vůbec nic.

Ochranné filtry jsou běžné u pracovních zařízení, obzvláště pak u těch, které zpracovávají citlivé, cenné nebo důvěrné informace například ve zdravotních kancelářích. Ale i méně citlivá zařízení jsou zranitelná vůči takzvanému „shoulder surfingu“, tedy koukání se přes rameno a sledování toho, co se děje na obrazovkách druhých. Vzpomeňte si, kolikrát jste se v podobné situaci ocitli vy, ať už se špatným záměrem či nikoli – ve frontě v obchodě nebo v auditoriu na konferenci.

Použijte klíč pro fyzickou autentizaci

Dvoufázové ověření se stalo standardem všech slušně chráněných online služeb. Po jejím zapnutí vám veškeré aplikace a stránky umožní se přihlásit jedině tehdy, když prokážete svou identitu něčím, co znáte či máte jen vy.

Až donedávna vše záviselo téměř výhradně na smartphonech. Fakt, že jste držitelem telefonu skutečně vy, jste mohli prokázat zadáním jednorázového kódu zaslaného přes textovou zprávu na stránce, na kterou se snažíte přihlásit. Anebo ještě lépe, zadáním kódu, který vygeneruje telefon za pomoci služeb, jako je Google Authenticator. Nicméně, dnes už mohou být telefonní účty zneužity k přesměrování zpráv. I autentizační kódy se dají ukrást! Můžete je také (omylem) zadat na stránkách, které působí na první pohled přesvědčivým dojmem.

Spolehlivější formou dvoufázové autentizace může být ta v podobě USB či Bluetooth klíče, který můžete nosit na své klíčence. Nastavte si Yubikey nebo jiný token, který využívá tzv. „Universal Second Factor“ (nebo také U2F), a budete vyzváni k připojení zařízení k počítači ještě před tím, než se na něj přihlásíte. Nikdo – dokonce ani vy – se k vašemu účtu nebude moci přihlásit, aniž by k tomu nepoužil tento fyzický klíč.