Prohlídky proti odposlechu

Ačkoli vyhledávání odposlechů vypadá ve filmech a seriálech jednoduše, ve skutečnosti je to vysoce odborná práce náročná na techniku a znalosti. Vycvičený pracovník se musí umět vcítit do role útočníka a dokázat odhalit i netradiční řešení umístění odposlechu, které útočník mohl použít s cílem minimalizovat riziko odhalení.

Námi nalezené odposlechy

Levné odposlechy, snadná kořist

Většina nejběžnějších odposlechů emituje rádiové vlny, skrze něž přenáší data. Náš specialista tedy zahájí vyhledávání odposlechů detekcí rádiových signálů. Nejjednodušší odposlechy fungují na principu rádia, odposlech vysílá rádiové vlny, které útočník přijímá. Přenášen může být obraz, zvuk či jiný typ dat. Náš specialista na odposlechy díky kompletní analýze rádiového spektra najde všechny zdroje signálu a následně je identifikuje. Nejběžnější a nejlevnější odposlechy vysílají signál nešifrovaný, proto je možné je naším specialistou poslouchat online.

Zjištění a odhalení sofistikovaných odposlechů

Takto fungují nejlevnější odposlechy, pokud ale chce být útočník hůře odhalitelný, použije zařízení, které shromažďuje získaná data a ty v určitou časovou periodu odesílá v krátkém vysílání. Nebo využije druhou možnost, při které rozdělí vysílaný signál do širšího spektra, než je běžný rádiový přenos. Signál je tedy mnohem tišší a díky tomu je velmi těžko odhalitelný levnými zařízeními na vyhledávání odposlechů. K odhalení odposlechu je nutné mít citlivou a drahou profesionální techniku.

Na druhou stranu některé odposlechy nevysílají žádné rádiové vlny, jednoduše nahrávají data na úložiště, které si později útočník osobně vyzvedne. K vyhledání těchto typů zařízení je nutné použít citlivou termo kameru k odhalení zdroje tepla, dále detektor nelineárních přechodů, který umožní nalézt jakékoli elektronické zařízení a v neposlední řadě se přistupuje také k důkladné fyzické prohlídce.

Detektory odposlechů a štěnic

Mezi nejpoužívanější zařízení na hledání odposlechů patří:

  • Multimetr
  • Reflektometr TDR
  • Spektrální analyzátor s možností filtrování frekvencí a silnými anténami
  • Frekvenční skener
  • Vektorový analyzátor
  • Detektor nelineárních přechodů
  • Profesionální SW s PC
  • Tradiční nářadí a baterky
  • Alternativní nářadí pro případ nalezení odposlechu a jeho profesionální manuální odstranění

Jak můžete vidět, vyhledávání a ochrana proti odposlechům je komplikovaný proces, který vyžaduje nejenom velké množství zařízení, ale především znalosti a schopnost vcítit se do útočníka.