Únik citlivých informací

Obecně platí, že jednotlivci, kteří mají vliv, peníze, moc nebo přístup k citlivým či utajovaným informacím, podstupují největší riziko možného úniku dat a informací. Je třeba věnovat problému pozornost, i když nebyla detekována žádná činnost, která by mohla naznačovat hrozbu úniku informací.

Určení rizikového faktoru a bezpečnosti informací je složitý proces. Útočník má k dispozici mnohé metody a techniky, mohou se různit jeho motivy i technické znalosti.

Pokud je útočník odhodlán získat vaše důvěrné informace, může během určitého časového období aplikovat širokou škálu metod a postupů shromažďování informací. Z toho důvodu je lepší provádět pravidelné prohlídky, které pomohou odposlech včas odhalit.

Během vyhodnocování rizikových faktorů je třeba, aby klient odpověděl na dvě důležité otázky:

  • Kdo může mít prospěch na tom, že získá moje citlivé informace?
  • Jaká je aktuální reálná hodnota mých citlivých informací v korunách?

Mnoho klientů podceňuje finanční hodnotu svých informací a zanedbává jejich ochranu. V případě, že evidujete alespoň jedno z výše uvedených, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 774 429 006 nebo na mailu sales@eo-security.cz