Únik citlivých informací

Obecně platí, že jednotlivci, kteří mají vliv, peníze, moc nebo přístup k citlivým či utajovaným informacím, podstupují největší riziko možného úniku dat a informací. Je třeba věnovat problému pozornost, i když nebyla detekována žádná činnost, která by mohla naznačovat hrozbu úniku informací.

Určení rizikového faktoru a bezpečnosti informací je složitý proces. Útočník má k dispozici mnohé metody a techniky, mohou se různit jeho motivy i technické znalosti.

Pokud je útočník odhodlán získat vaše důvěrné informace, může během určitého časového období aplikovat širokou škálu metod a postupů shromažďování informací. Z toho důvodu je lepší provádět pravidelné prohlídky, které pomohou odposlech včas odhalit.

Během vyhodnocování rizikových faktorů je třeba, aby klient odpověděl na dvě důležité otázky:

  • Kdo může mít prospěch na tom, že získá moje citlivé informace?
  • Jaká je aktuální reálná hodnota mých citlivých informací v korunách?

Mnoho klientů podceňuje finanční hodnotu svých informací a zanedbává jejich ochranu. V případě, že evidujete alespoň jedno z výše uvedených, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 774 429 006 nebo na mailu office@eo-security.com

Najdeme to, co je skryto.

Naše služby

Penetrační testování od EO SECURITY

Penetrační testování

Vyhledávání odposlechů od EO SECURITY

Vyhledávání odposlechů

Školení od EO SECURITY

Školení

Rušičky odposlechů

Šifrované volání

Následující příspěvek
Odposlechy v roce 2016
Předchozí příspěvek
Ochrana informací a hrozby pro odposlech

Podobná témata

Menu