Odposlouchávací zařízení

Odposlouchávací zařízení

Odposlouchávacích zařízení existuje nespočet druhů a typů. Každá odposlechová technika má jiné přednosti a specifika. Jejich vhodnou volbou je možné maximalizovat získané informací. Téměř každé existující odposlouchávací zařízení je možné správnou technikou odhalit. Někdy se jedná o jednodušší technické prostředky,…
Read More
Odposlech telefonu a mobilu v praxi

Odposlech telefonu a mobilu v praxi

Odposlech telefonu a mobilu není v dnešní době žádný oříšek. Odposlouchávání může být narafičeno úplně na každého, i na největší mocipány u nás a bez sebemenšího podezření. Víte, jak se bránit a odhalit takový odposlech? Nejefektivnějším způsobem zjištění informací je…
Read More
Odposlechy a zákon

Nezákonné odposlechy

V životě každého člověka nastane mnoho situací, kdy se pro něj stane výhodným pořídit legální soukromý záznam o určitém rozhovoru – s úředníkem, se zákazníkem vyřizujícím reklamaci či s policistou při silniční kontrole. České právo takové případy nepovažuje za nezákonný odposlech,…
Read More
Profesionální odhalení odposlechu

Mám podezření, že jsem odposloucháván, co mám dělat?

Pokud máte podezření, že se Vašem okolí nachází odposlouchávací zařízení, jednejte rychle, abyste předešli dalším škodám. Okamžitě omezte svoji přítomnost a citlivou komunikaci v prostorách, o kterých máte podezření Nemluvte o svém podezření s nikým, kdo je spojený s prostory,…
Read More
Odposlech používající sim kartu v zásuvce

13 tipů, jak zjistit odposlech svépomocí

Poznali byste, že vás někdo odposlouchává? Pokud si myslíte, že ano, možná vás vyvedeme z omylu. Poznat odposlech je velmi těžké a často s tím má problém i zkušený odborník na vyhledávání odposlechů. Je důležité si všímat varovných signálů a odhalit je,  mohou…
Read More
Prohlídka proti odposlechům je pro právní kancelář nutností

Prohlídka proti odposlechům je pro právní kancelář nutností

Cena informací v advokacii převyšuje riziko plynoucí z instalace odposlechu Jaké jsou nejpoužívanější druhy odposlechů? Jak poznat, že je kancelář odposlouchávaná? Jak se proti odposlechu bránit? Námi nalezené odposlechy V našem oboru platí jednoduchá zásada: disponujete-li informacemi s určitou hodnotou, pak existuje někdo, komu…
Read More
Kdo je povinen jmenovat pověřence ochranou osobních údajů?

Kdo je DPO? Musí mít svého pověřence každá firma?

DPO je zkratka termínu Data Protection Officer, neboli Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Jde o nově zavedený pojem, který označuje osobu, mezi jejíž kompetence spadá zejména: dohled nad zpracováními prováděnými správcem/zpracovatelem, poradenství správci/zpracovateli v otázce vlivu nových zpracování na ochranu osobních…
Read More
Probíhání vyhledávání odposlechů

Prohlídky proti odposlechu

Ačkoli vyhledávání odposlechů vypadá ve filmech a seriálech jednoduše, ve skutečnosti je to vysoce odborná práce náročná na techniku a znalosti. Vycvičený pracovník se musí umět vcítit do role útočníka a dokázat odhalit i netradiční řešení umístění odposlechu, které útočník…
Read More
Menu