Důležitá firemní setkání vyžadují zabezpečení proti odposlechům

Důležitá firemní setkání vyžadují zabezpečení proti odposlechům

Během obchodních jednání se často probírají citlivé a důvěrné záležitosti, které vyžadují bezpečnostní opatření. Podle úrovně probíhajících diskuzí můžou být v sázce vážná rizika zahrnující odhalení obchodních tajemství, poškození firemní reputace či vysoké finanční ztráty. Provedení bezpečnostních opatření patří k…
Read More
OTP nástroje a techniky

OTP nástroje a techniky

Technicko-obranná prohlídka (OTP) označuje soubor metod ochrany proti technickému nebo elektronickému odposlechu. Při prohlídkách je používána celá škála obranných nástrojů a technik. Je to jeden ze způsobů, jak najít odposlech. Naši zaměstnanci se pravidelně školí ve vyhledávání nových hrozeb a…
Read More
Profesionální nástroje na vyhledávání odposlechů

Pomocí čeho vyhledávat odposlechy?

V řadě článků jsme již zmiňovali, čím soudobé odposlechy skutečně detekovat nelze. Do této kategorie patří všemožné blikající a pípající krabičky, které jsou prodávány jako „detektor odposlechů“ nebo „detektor štěnic“ s různými přívlastky, jako je profi nebo multifunkční. Cenová relace je zde…
Read More
Reproduktor jako mikrofon. Software vše promění na odposlouchávací zařízení.

Reproduktor jako mikrofon. Software vše promění na odposlouchávací zařízení

Vědci z vědeckého centra Negev-Cyber-Security na Ben-Gurion univerzitě (BGU) prezentovali studii, která popisuje, jak může být software ovládající signály výstupu od sluchátek počítačů změněn z výstupního na vstupní zařízení, tedy na potenciální mikrofon. A sloužit jako odposlouchávací zařízení. Zjištění, že reproduktory můžou být…
Read More
Elektronické obranné prohlídky proti firemní špionáži

Elektronické obranné prohlídky proti firemní špionáži

Každé místo, kde se diskutuje o důvěrných informacích, musí být chráněno proti odposlechu. Hlavní faktory ochrany bezpečnosti lze rozdělit do následujících kategorií: osobní soukromí, korporátní špionáž, ochrana informací a kyber hrozby. Proč potřebuji ochranu proti odposlechu? Pokud to myslíte s…
Read More
Menu