Kdo je DPO? Musí mít svého pověřence každá firma?

DPO je zkratka termínu Data Protection Officer, neboli Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Jde o nově zavedený pojem, který označuje osobu, mezi jejíž kompetence spadá zejména:

  • dohled nad zpracováními prováděnými správcem/zpracovatelem,
  • poradenství správci/zpracovateli v otázce vlivu nových zpracování na ochranu osobních údajů,
  • monitoring souladu probíhajících zpracování osobních údajůObecným nařízením,
  • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů, pro který je DPO kontaktním místem.

Odbornost a zodpovědnost DPO

Pověřenec je tedy velmi důležitou osobou, která odpovídá za dodržení všech náležitostí zpracování v souladu s GDPR. Podle Nařízení nemusí osoba jmenovaná DPO disponovat specifickým odborným vzděláním, ani certifikací.

Výkon funkce DPO však přesto vyžaduje značnou znalost práva a zkušenosti z oblasti ochrany osobních údajů. Případné pochybení pověřence pak přinese velmi závažné následky pro celou organizaci, proto velmi doporučujeme svěřit výkon této funkce důkladně prověřené, kompetentní osobě.

Protože s sebou zřízení Pověřence pro ochranu osobních údajů nese pro správce/zpracovatele nemalé náklady, připouští Obecné nařízení možnost outsourcovat tuto funkci osobě nebo organizaci na základě smlouvy o poskytování služeb.

Činnost DPO tedy může vykonávat společnost (resp. konkrétní zaměstnanec této společnosti), která nabízí poradenství v otázce ochrany osobních údajů. Vzhledem k našim dosavadním zkušenostem s ochranou osobních a citlivých dat nově svým klientům nabízíme také možnost objednat si služby DPO, neboť postupy GDPR považujeme za nedílnou součást komplexního zabezpečení firemního prostředí.

Doplňujeme tak naši stávající nabídku bezpečnostních služeb, jejichž jádro tvoří vyhledávání a odhalování odposlechů, respektive obrana před jejich možným nasazením a ochrana citlivých firemních i soukromých informací.

Kdo je povinen jmenovat pověřence ochranou osobních údajů?

Povinnost zřídit DPO dopadá na správce a zpracovatele, pakliže jejich hlavní činnosti spočívají ve:

  • zpracování údajů, při nichž je třeba rozsáhle, systematicky a pravidelně monitorovat subjekty údajů (fyzické osoby); mezi tato zpracování patří například analýza chování subjektů pro účely personalizované reklamy, obsahu webu či emailové komunikace,
  • zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (citlivé údaje); do této definice spadají například zpracování ze strany finančních institucí, pojišťoven, zdravotnických zařízení a telekomunikačních společností.