Kdo je odposloucháván? Kdo odposlouchává?

Myslíte si, že Vás odposlouchávání nemůže potkat? Možná jste na omylu. Přečtěte si, kdo bývá často obětí a také, kdo je nejčastěji na druhé straně odposlouchávacího zařízení.

Kdo je odposloucháván?

 • Lidé v exponovaných pozicích
 • Lidé, kteří se účastní právního řízení
 • Lidé pracující s důvěrnými nebo tajnými informacemi
 • Korporace
 • Vládní agentury a jejich zaměstnanci
 • Politici a úředníci
 • Místa shromažďující informace o daních, fúzích, akvizicích, personálních změnách, seznamech klientů, výrobních zdrojích a  tajemstvích, informacích o majetku a marketingových strategiích

Téměř každý se v dnešní době může dostat do situace, kdy bude mít někdo zájem zjistit zajímavé informace prostřednictvím odposlechu. Způsobů, jak toho docílit, je celá řada. Od odposlouchávání mobilu, přes odposlech na dálku či přes zeď nebo napojení na Váš počítač. Nepodceňujte tedy ochranu počítače a ostatních zařízení a nebojte si říct o bezpečnostní prohlídku.

Kdo odposlouchává?

 • Soukromí detektivové
 • Korporace
 • Průmyslová špionáž na zakázku
 • Zaměstnavatelé a zaměstnanci
 • Manželé odposlouchávající se navzájem
 • Vědci odposlouchávající se navzájem
 • Nepřátelé v jakémkoliv profesním odvětví
 • Zahraniční a tuzemské vládní agentury
 • Sousedé

Často se můžete dostat pod hledáček i osobě, které věříte a nemysleli byste si, že na Vás nasadí štěnici a odposlech. Ve firemní sféře je obzvláště důležité být neustále ve střehu a obezřetný. Jakmile dostanete podezření, že Vám tajné informace mohou unikat, napište si o detekci odposlechu. Jsme tu pro Vás.

Nalezené odposlechy