Je pro mě vhodná ultrazvuková rušička odposlechu?

Velmi často konzultujeme s našimi klienty možnosti trvalé ochrany kanceláře proti odposlechu. Prohlídka proti odposlechu zůstává samozřejmě stále stěžejním prvkem při zabezpečení firemních prostor a dat, jak však pokrýt období mezi prohlídkami? Existuje komfortní a zároveň diskrétní řešení, které by zajistilo možnost vést jednání bez rizika úniku informací prostřednictvím audio (vizuálního) záznamu či v kanceláři umístěné štěnice?

Podívejte se jak fungují naše rušičky:

Můžeme s potěšením prohlásit, že takové řešení máme. Je jím ultrazvukový generátor, který funguje jako dokonale nenápadná, přitom však vysoce účinná rušička odposlechů. O tom, jak přesně toto zařízení funguje, jsme se podrobně rozepsali v předchozím článku. Základní charakteristiku a technickou specifikaci produktu pak naleznete v našem nově spuštěném e-shopu.

EO-3 Směrový ultrazvukový generátor s integrovaným generátorem bílého šumu

V dnešním článku se budeme věnovat především tomu, jak lze ultrazvukovou rušičku odposlechů využít a kdo by měl o jejím pořízení uvažovat.

Proč vůbec o rušičce odposlechu uvažovat?

Ze statistik námi provedených prohlídek proti odposlechu vyplývá, že častěji než zvenčí přichází útoky odposlechem či skrytými nahrávkami kanceláře přímo z vnitropodnikového prostředí. Toto zjištění není pro nás z oboru nikterak překvapivé – zaměstnanci či spolupracovníci mají podstatně širší prostor pro instalaci odposlechu než nepovolané osoby, neřkuli zástupci konkurenčních společností.

Problémem však je, že si tuto skutečnost připouští jen velmi málo osob, jichž se takovýto odposlech může týkat. Z pohledu vztahů na pracovišti je to samozřejmě pozitivum, nikdo si nepřeje pracovat pro „paranoidního šéfa“. Z perspektivy celé organizace však představuje takováto důvěřivost zásadní bezpečnostní riziko.

Často se setkáváme s tím, že naši klienti objednávají prohlídku proti odposlechu před důležitým jednáním (s obchodním partnerem, protistranou v soudním sporu apod.) To je samozřejmě správný postup, díky němuž je možné zaručit 100% bezpečnost daných prostor, z čehož následně profitují obě jednající strany.

Období, které takovémuto jednání předchází, však zůstává naprosto nepokryté. A právě tato doba, kdy se ladí podmínky vyjednávání a jeho strategické body, je pro objednatele odposlechu ideální pro útok. V tuto chvíli má jakýkoliv nespokojený zaměstnanec či společník chystající se k odchodu z firmy možnost nahrát a vynést průběh jednání, které považujete za důvěrnou vnitropodnikovou schůzku. O tom, že pro společnost či její představitele může být takový čin likvidační, jistě není pochyb.

Zneužít lze i na první pohled nevinné záznamy

Uznáváme, že první zmíněný případ je poněkud extrémní. Vycházíme však z toho, s čím se nejčastěji setkáváme v naší praxi. Existuje ale celá řada dalších pádných důvodů, proč byste se měli bránit proti tomu, aby si kdokoliv mohl nahrávat průběhy schůzek ve vaší kanceláři.

Hlavní z nich je evidentní: skrytý záznam rozhovoru je zpravidla prováděn se záměrem poškodit protistranu. Můžeme sice polemizovat o reálné použitelnosti takto pořízené nahrávky v případném soudním řízení, rozhodně však nelze bagatelizovat například dopad zveřejnění šikovně sestříhaného záznamu v médiích. A nyní nemluvíme o záznamu jakéhokoliv protiprávního jednání – k diskreditaci nepohodlné osoby ve vedení společnosti často stačí umně vedený rozhovor například o majetkoprávních záležitostech či vztazích na pracovišti.

Zejména pokud jde o konflikt práva na ochranu osobnosti a soukromí (nadřízeného, zaměstnavatele) s ochranou práv slabší strany pracovněprávního sporu (zaměstnance), můžeme navíc předpokládat, že budou soudy v tomto ohledu stále častěji přihlížet k tomuto nálezu Ústavního soudu z roku 2014. Ten připustil použití skryté nahrávky pořízené zaměstnancem při jednání s vedením společnosti bez souhlasu protistrany coby důkazu v soudním řízení.

Soustavná prevence je snazší než řešení jediného problému

Donedávna neexistoval způsob, jak účinně zabránit komukoliv nahrávat si skrytě průběh schůzky, která měla být považována za důvěrnou. Přestože takzvané „rušičky odposlechů“ – přesněji generátory šumu znehodnocujícího nahrávku – existují již mnoho let, nebylo možné použít je, aniž by tím byl ovlivněn průběh schůzky.

Jistě není pochyb o tom, že zapnutím klasické rušičky produkující hladinu bílého šumu o síle okolo 100 dB sice zamezíte použití získané nahrávky, diametrálně však změníte směr, kterým se bude schůzka ubírat. V řadě případů navíc takovýto krok ani nepřipadá v úvahu – například při jednání s novým obchodním partnerem.

Diskrétní a účinné ultrazvukové rušičky eo-security

S ultrazvukovým generátorem však tyto starosti odpadají. Díky tomu, že pracuje nad hranicí uchem postřehnutelného zvukového spektra, je možné používat jej při jakémkoliv jednání. Bez omezení komfortu schůzky a bez složitého vysvětlování tak máte nyní možnost zajistit si právo na soukromí své vlastní kanceláře.

EO-1 Všesměrový ultrazvukový generátor s integrovaným generátorem bílého šumu

Krom ultrazvukového vlnění, které účinně znehodnotí nahrávky pořízené běžně dostupnou technikou (telefony, skryté diktafony, štěnice pro odposlech na dálku), zvládá toto zařízení také produkovat také bílý šum ve slyšitelném spektru. Tím je možné zamezit možnosti odposlechu stetoskopickým mikrofonem přes zeď nebo dveře, či dokonce laserovým mikrofonem snímajícím rozkmit oken kanceláře.

EO-4 Vibroakustický generátor do podhledu

ANG-5 Vibroakustický generátor na okno

Pokud vás zajímají podrobnosti o funkci ultrazvukové rušičky odposlechu, věnujte pozornost tomuto článku. V případě zájmu o permanentní ochranu kanceláře proti odposlechu navštivte náš nově spuštěný e-shop, nebo nás neváhejte kontaktovat.

Menu