Mám podezření, že jsem odposloucháván, co mám dělat?

Pokud máte podezření, že se Vašem okolí nachází odposlouchávací zařízení, jednejte rychle, abyste předešli dalším škodám.

  • Okamžitě omezte svoji přítomnost a citlivou komunikaci v prostorách, o kterých máte podezření
  • Nemluvte o svém podezření s nikým, kdo je spojený s prostory, kterých se podezření týká
  • Nepoužívejte svůj mobilní telefon ani pevnou linku v prostorech
  • Kontaktujte nás na kontaktním telefonu +420 774 429 006 buď z cizího čistého mobilu, nebo mailem z bezpečného PC na sales@eo-security.cz
  • Domluvíme si termín návštěvy techniků. Ideální doba pro vyhledávání odposlechů je tehdy, když není přítomný žádný zaměstnanec na pracovišti, tedy především v noci
  • Omezte na nezbytné minimum počet osob, které budou vědět o termínu a cíli naší návštěvy
  • Nepokoušejte se sami vyhledávat odposlechy, pouze tím vyvoláte poplach a ten, kdo Vás odposlouchává přejde k jinému druhu odposlouchávání

Námi nalezené odposlechy