Neprofesionální detektory odposlechů

Na trhu je mnoho firem na vyhledávání odposlechů pomocí jednoho nebo dvou zařízení určených k detekci vysílaných frekvencí. Jedná se obecně o ruční automatické přístroje bez možnosti kalibrace a dalšího podrobného nastavení s cenou okolo několika desítek tisíc Kč.

Námi nalezené odposlechy

Slabé stránky levných detektorů

Hlavní problém těchto levných detektorů je mimo jiné v tom, že odposlech musí aktivně vysílat signál právě v době, kdy probíhá prohlídka. Druhým problémem je fakt, že není přítomný žádný druhý signál v pozadí, který by interferoval s detekcí.

Neprofesionální levná detekce štěnic od spy-obchodů, firem a agentur zvyšuje pravděpodobnost, že odposlech bude pokračovat i po prohlídce.

  • GSM odposlechy, které jsou na běžném trhu s odposlechy nejčastější fungují na stejném principu jako mobilní telefony, tedy nevysílají žádná data, pokud nejsou aktivní. GSM odposlech tedy nebude možné obyčejnými přístroji určenými k jednoduché detekci GSM nalézt, protože útočník nemusí zrovna v daném okamžiku aktivně poslouchat skrze zařízení
  • Mnoho odposlechových zařízení, které jsou běžně na trhu lze na dálku zapínat a vypínat
  • U většiny odposlechových zařízení je možné nastavit časovač, případně je lze aktivovat zvukem. Odposlech začne pracovat, až bude splněna přednastavená podmínka
  • Průměrná domácnost nebo kancelář obsahuje více jak 50 různých signálů vysílaných ve stejné době. Jedná se o všemožná elektrická zařízení: wifi, Bluetooth, rádio, mobilní telefony, vysílačky taxikářů v okolí, policie, záchranných složek atd. Signály vycházejí také od sousedů. Pomocí jednoduchého neprofesionálního zařízení bude docházet k mnoha falešným poplachům, protože zařízení neumožňuje selekci vybraných frekvencí.