Nezákonné odposlechy

V životě každého člověka nastane mnoho situací, kdy se pro něj stane výhodným pořídit legální soukromý záznam o určitém rozhovoru – s úředníkem, se zákazníkem vyřizujícím reklamaci či s policistou při silniční kontrole. České právo takové případy nepovažuje za nezákonný odposlech, naopak je respektuje jako adekvátní prostředek k ochraně oprávněných zájmů soukromé osoby, a to v zásadě bez ohledu na konkrétní technické provedení.

Námi nalezené odposlechy

Odposlechy a zákon

V mnoha situacích je však pořízení záznamu problematické. Nejjednodušší vodítko pro jejich odlišení od případů uvedených výše je úvaha nad tím, zda je odposlechem skutečně chráněn Váš oprávněný zájem (např. na tom, aby policista dodržoval zákony), nebo se naopak jedná o způsob, jak dosáhnout neoprávněné výhody (např. skrze odposlech konkurence).

Dojde-li k variantě druhé, v nejhorším případě hrozí až naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku). Pravděpodobnější je však vznik civilní odpovědnosti za škodu způsobenou zásahem do osobnostních práv, která zahrnuje nárok na případné finanční odškodnění poškozeného.

Je proto třeba počítat s tím, že české právo pamatuje na nelegální odposlechy a v určitých případech ukládá také tvrdé sankce.

Společnost EO SECURITY s.r.o. provádí penetrační testovaní za účelem odhalení zranitelností ve firemní infrastruktuře.

Dále nabízíme rušičky odposlechu, které zabraní úniku informací během důležitých jednání.

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na telefonu +420 774 429 006 nebo e-mailu office@eo-security.com.

Naše služby

Penetrační testování infrastruktury

Skenování zranitelností

Sociální inženýrství

Testování Wi-Fi sítí

Šifrovaný telefon

Rušičky odposlechů

Šifrovaný disk

Penetrační testování webových aplikací

Konzultace IT bezpečnosti

Vyhledávání odposlechů

Následující příspěvek
Odposlech telefonu a mobilu v praxi
Předchozí příspěvek
Mám podezření, že jsem odposloucháván, co mám dělat?
Menu