Nezákonné odposlechy

V životě každého člověka nastane mnoho situací, kdy se pro něj stane výhodným pořídit legální soukromý záznam o určitém rozhovoru. Může to být s úředníkem, se zákazníkem vyřizujícím reklamaci či s policistou při silniční kontrole. České právo takové případy nepovažuje za nezákonný odposlech, naopak je respektuje jako adekvátní prostředek k ochraně oprávněných zájmů soukromé osoby, a to v zásadě bez ohledu na konkrétní technické provedení.

Námi nalezené odposlechy

Odposlechy a zákon

V mnoha situacích je však pořízení záznamu problematické. Nejjednodušší vodítko pro jejich odlišení od případů uvedených výše je úvaha nad tím, zda je odposlechem skutečně chráněn Váš oprávněný zájem (např. na tom, aby policista dodržoval zákony), nebo se naopak jedná o způsob, jak dosáhnout neoprávněné výhody (např. skrze odposlech konkurence).

Dojde-li k variantě druhé, v nejhorším případě hrozí až naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku). Pravděpodobnější je však vznik civilní odpovědnosti za škodu způsobenou zásahem do osobnostních práv, která zahrnuje nárok na případné finanční odškodnění poškozeného.

Je proto třeba počítat s tím, že české právo pamatuje na nelegální odposlechy a v určitých případech ukládá také tvrdé sankce.