Domácí odposlechy

Domácí odposlechy a odposlechy bytu nejsou nic převratného. Odposlouchávat nás mohou také sousedi na dálku přes zeď. Jak je to možné, a jak se bránit?

Odposlouchávání sousedů se už dávno nedělá s uchem přilepeným na zdi nebo snad s kastrolem, jako paní Stella s Milošem Kopeckým. Dnes se odposlechy instalují skrytě a oběť se odposlouchává nepozorovaně.

Námi nalezené odposlechy

Kolik domácností je terčem odposlechu?

Počet domácností, v nichž se vyskytuje nainstalovaný odposlech roste. Je to způsobeno především ze dvou důvodů:

 • Odposlechy jsou stále více sofistikované, menší, levnější a je jednodušší je ukrýt
 • Odposlechy a způsob jejich používání se dostaly do povědomí lidí, roste proto poptávka po jejich prodeji a instalaci

Jak někdo může nainstalovat odposlech do mé domácnosti?

Možná se budete divit, jak prosté to je. Odposlechy se mohou instalovat zcela diskrétně a oběť nemusí vůbec nic tušit.

 • Většina zámků, které se používají v domácnostech, může být profesionálním zařízením poměrně rychle otevřena bez toho, aby byly zanechány stopy
 • Jednotlivé odposlechy mohou vypadat jako součást běžného vybavení domácnosti
 • Samotný odposlech může být vnesen do obytných prostor buď vědomě, nebo nevědomě členem rodiny
 • K nainstalování odposlechu není třeba dlouhého času, stačí pár minut
 • Detektivní kanceláře nabízí instalaci odposlechu v domácnostech
 • Profesionální zařízení může být nainstalované do elektrických zásuvek, světel, telefonních kabelů, většiny elektronického zařízení atd.

Jak těžké je najít odposlech

Před několika lety pracovala většina komerčně dostupných odposlechů na principu neustálého přenosu signálu. S postupným vývojem technologií nabývaly odposlechy stále sofistikovanější funkce přenosu dat, což komplikuje jejich nalezení. S levnou a nekalibrovanou technikou se o hledání vůbec nemá smysl pokoušet. Vyhledávání odposlechů s touto neprofesionální technikou ve váš může vzbudit falešný pocit jistoty, že nejste ohroženi.

Z podstaty věci nikdy nemůžete být tak specializovaní a vybavení, jako firma zabývající se pouze vyhledáváním odposlechů. Pouze úzce zaměřená firma může v dnešní době komplexních digitálních hrozeb dosahovat perfektních výsledků. Investovali jsme do profesionálního vybavení a jsme na jiné kvalitativní úrovni oproti soukromým detektivům s „černými krabičkami“ na odhalování odposlechů.

Mezi nejpoužívanější detektory odposlechů patří:

 • Multimetr
 • Reflektometr TDR
 • Spektrální analyzátor s možností filtrování frekvencí a silnými anténami
 • Frekvenční skener
 • Vektorový analyzátor
 • Detektor nelineárních přechodů
 • Profesionální SW s PC
 • Tradiční nářadí a baterky
 • Alternativní nářadí pro případ nalezení odposlechu a jeho profesionální manuální odstranění

Jak můžete vidět, vyhledávání odposlechů je komplikovaný proces, který vyžaduje nejenom velké množství zařízení, ale především znalosti a schopnost pochopit útočníka. Jedinou účinnou obranou proti štěnicím v bytě je vyhledávání odposlechů a následná aplikace prostředků permanentní ochrany.