Odposlechy a odposlouchávání důvěrných informací z osobního i pracovního života již bohužel nepatří pouze do špionážních románů. Odposlechy, štěnice a úniky informací všeho druhu jsou dnes součástí našich životů, byť si to mnoho z nás stále nepřipouští. Platí však, že existuje-li informace s určitou hodnotou, najde se také někdo, komu se vyplatí tuto informaci ukrást.

Námi nalezené odposlechy

Právě víra, že zrovna vaše data a informace nestojí nikomu za vynaložení námahy a finančních prostředků, útočníkům velmi zjednodušuje práci. Málokdo si totiž uvědomuje, že pořízení použitelné špionážní či odposlechové techniky je dnes stejně snadné a levné, jako například nákup chytrého telefonu.

S rapidním poklesem ceny drobné elektroniky přestaly být odposlechy výsadou bohatých a mocných. Ačkoliv odposlouchávání na profesionální úrovni stále vyžaduje hluboké odborné znalosti a drahé vybavení, s pomocí amatérského zařízení může vaši kancelář, domácnost či osobní vůz poměrně účinně odposlouchávat prakticky kdokoliv. Ať už přes zeď, nebo na velkou vzdálenost, například prostřednictvím dnes extrémně rozšířeného GSM odposlechu (gps odposlechy).

Nepřeberná škála dálkových i dobře kamuflovaných místních odposlechů prakticky znemožňuje jejich nalezení bez patřičného vybavení a vědomostí. Pokud se zeptáte profesionála, kde hledat odposlech, odpovědí bude: naprosto kdekoliv. Jak tedy probíhá detekce odposlechu? A jak se proti odposlouchávání lze bránit?

Vyhledávání odposlechu: jak probíhá obranná technická prohlídka (OTP)?

Odposlouchávací zařízení jsou dnes velmi sofistikovanými přístroji. Využívají nejen maskování svou miniaturní velikostí a možností zakomponování do běžných předmětů, ale také různé aktivní způsoby vlastní ochrany. To velmi ztěžuje jejich nalezení, které je s amatérským vybavením a bez hlubokých znalostí prakticky nemožné.

Při vyhledávání odposlechu je nezbytné využívat velmi citlivé profesionální vybavení. Naše společnost disponuje velmi kvalitními přístroji, které nám umožňují účinně zkoumat veškeré bezdrátové přenosy, které probíhají (ať už kontinuálně, nebo v krátkých intervalech) v inkriminovaném místě. Detailní průzkum rádiového spektra je prvním krokem při vyhledávání odposlechu.

Za pomoci dalšího vybavení jsme schopni vyhledat i štěnice, které nevysílají, nebo jsou dokonce zcela vypnuté. Dokážeme detekovat i odposlouchávací zařízení ukrytá ve stěnách, stropních podhledech, za nábytkem a podobně. Souběžně s tím probíhá samozřejmě důkladná fyzická prohlídka, která zahrnuje také rozborku předmětů, které běžně slouží jako kamufláž odposlechu.

Postup po prohlídce, prostředky ochrany proti odposlechům

Výstupem obranné technické prohlídky proti odposlechu je protokol, který obsahuje zhodnocení prohlídky a veškerá naměřená data. Ať už dojde k nalezení aktivní štěnice či nikoliv, analyzujeme rizikovost prohlížených prostor a nabídneme našemu klientovi vhodné řešení permanentní ochrany proti odposlouchávání.

Způsobů, jak se chránit proti nelegálnímu odposlechu, je celá řada. Konkrétní řešení se vždy odvíjí od toho, zda má být chráněným místem domácnost, kancelář (prostorové odposlechy), nebo třeba osobní automobil. Jsme schopni navrhnout a dodat prostředky permanentní ochrany proti odposlechům, kam spadají například rušičky odposlechů neboli generátory šumu, které nahrávání a přenos z chráněných prostor přímo znemožňují (rušení odposlechu).

Samostatnou kapitolou je pak ochrana proti odposlechu telefonu (odposlech hovoru, SMS). Tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat v některém z dalších článků našeho blogu, nicméně jedinou 100% spolehlivou obranou je využívání zařízení pro šifrovanou telefonní komunikaci.