Odposlouchávací zařízení

Odposlouchávacích zařízení existuje nespočet druhů a typů. Každá odposlechová technika má jiné přednosti a specifika. Jejich vhodnou volbou je možné maximalizovat získané informací.

Téměř každé existující odposlouchávací zařízení je možné správnou technikou odhalit. Někdy se jedná o jednodušší technické prostředky, někdy velmi komplikované a finančně náročné. Přístroje na vyhledávání odposlechů jsou nejčastěji zahraniční výroby a ty opravdu kvalitní s velkým rozsahem využitelnosti jsou velmi drahé.

Některé odposlouchávací zařízení není ani technicky možné najít. Jedná se především o odposlouchávací zařízení na dálku, především o laserový odposlech, směrový mikrofon a odposlouchávací zařízení přes zeď. Výhodou však je, že existuje alespoň způsob, jak odposlechu aktivně zabránit.

Námi nalezené odposlechy

Typy odposlechů

V dnešní době má útočník toužící po získání citlivých informací mnoho možností, jak provést odposlech. Existuje velké množství elektronických zařízení, která více či méně kvalitně splní svůj úkol.

1) Odposlechy fungující na bázi vysílání rádiového signálu sloužícího k přenosu zvuku či obrazu

 • Rádiový FM odposlech

Rádiový odposlech je jedním z nejčastějších způsobů prostorového odposlechu – umožňuje odposlouchávat přes zeď, vzdáleně. Jednoduchý analogový rádiový signál lze snadno přehrát na mobilu. Tento typ odposlechu svede na koleni de facto kdokoli bez závratných investic.

Rádiový FM odposlech
Rádiový FM odposlech
 • GPS odposlech

GPS odposlechy, resp. zařízení fungující na bází GSM s funkcí GPS, dokáží kromě zvuků identifikovat také polohu vlastního zařízení.

GPS odposlech
GPS odposlech
 • Odposlech pomocí SIM karty mobilního operátora
Odposlech pomocí SIM karty mobilního operátora
SIM karta v PC myši
 • Odposlech pomocí wi-fi
Odposlech pomocí wi-fi
Odposlech pomocí wi-fi
Odposlech fungující na principu Burst Transmitter
Burst Transmitter

2) Odposlechy, které nic nevysílají, pouze data ukládají na místní úložiště

 • Diktafony
Odposlech pomoci diktafonu
Diktafon
 • Mobilní telefony v letovém režimu
Odposlech pomoci mobilního telefonu
Nastavený letový režim v mobilu
 • Odposlech přes USB

Odposlechy instalované do USB umožňují dlouhé nahrávání s poměrně čistým zvukem. Výhodou je nenápadné zpracování.

Odposlech přes USB
Odposlech přes USB
 • Odposlech přes optický kabel
Odposlech přes optický kabel
Odposlech přes optický kabel

Keylogger (keystroke logger) snímá a zaznamenává otisky kláves – jednodušeně řečeno dokáže přesně určit, co uživatel píše – např. hesla.

Odposlech přes Keylogger
Keylogger
 • Odposlech pevných linek pomocí technologie ISDN a VOIP
Odposlech pevných linek pomocí technologie ISDN a VOIP
VOIP telefon

U technologie ISDN se nejčastěji umisťují fyzické odposlechy do samotného koncového zařízení, NT nebo ústředny. Vyžaduje to však větší technické znalosti. Jiná situace je u VOIP technologie, která je velmi zranitelná vůči odposlechům. Ten lze provádět buď fyzickým zásahem do koncového zařízení, nebo pomocí speciálního software (Wireshark a Cain and Abel).

3) Ostatní formy odposlechu

IMSI Catcher, v česku přezdívaný Agáta – jedná se o falešnou BTS tvářící se jako BTS mobilního operátora, která přesměruje provoz ve svém okolí na vlastní HW a SW. Díky tomu dojde k útoku Man In The Middle. Tímto způsobem jsou odposlouchávány telefony a jednotlivé hovory.

 • Laserový odposlech
Laserový odposlech
Laserový odposlech
 • Směrový odposlech

Směrový odposlech využívá citlivé antény, která dokáže zachytit konverzaci i na několik desítek metrů daleko.

Směrový odposlech
Směrový odposlech
 • Software nahraný do telefonu

Speciální software může být nahraný jak při fyzickém kontaktu útočníka s koncovým zařízením, tak metodou OTA (Over The Air), případně neopatrností uživatele. Díky softwaru je možné logovat lokaci zařízení, provádět odposlech telefonních hovorů skrze GSM i služby typu Viber, WhatsApp apod., sledovat aktivity na internetu nebo pomocí SMS. Díky tomu, že vše funguje na principu SW je odposlech skrytý a lze jej jen složitě odhalit.

 • Odposlech prováděný pomocí povolení soudu přes prostředky mobilního operátora