Připravte se na GDPR, jinak draze zaplatíte

Ve světě byznysu je zkratka GDPR v poslední době velmi skloňovaným pojmem. Skrývá se pod ní název General Data Protection Regulation, jehož český ekvivalent zní Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Oba termíny pak odkazují na dokument, který vydala Evropská unie pod (opět zestručněným) označením „Nařízení EU 2016/679“.

Jaký je smysl GDPR?

Tolik k terminologii, co však toto nařízení upravuje a koho se týká? Jde o dokument, který přináší sjednocení právních předpisů upravujících zásady ochrany osobních údajů, závazný pro všechny členské státy EU. V ČR pak GDPR (z pohledu fyzických a právnických osob) zcela nahradí dosavadní zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Cílem GDPR je sjednotit právní normu v rámci EU a zajistit tak ochranu fyzickým osobám, jejichž osobní údaje jsou dnes masivně zpracovávány velkým počtem subjektů. Krom zavedení nových standardů pro bezpečné nakládání s osobními údaji zajišťuje Obecné nařízení také jejich vysokou vymahatelnost.

Koho se GDPR týká a jak se na něj připravit?

Obecné nařízení se, pokud jde o povinnosti, vztahuje na každý subjekt provádějící zpracování osobních údajů. Stručně řečeno tedy na kohokoliv, kdo ukládá a eviduje osobní údaje zákazníků, hostů, pacientů, členů sdružení atd.

Správcům a zpracovatelům osobních údajů ukládá celou řadu povinností, jejichž nesplnění je možné pokutovat až do výše 20.000.000 € nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti! Pokud jste tedy s přípravou na nástup GDPR stále nezačali, je nevyšší čas: nařízení vstoupí v platnost k 25. 5. 2018!

Jsme společnost specializovaná na vyhledávání odposlechů a ochranu informací. Protože ochranu informací a dat považujeme za nedílnou součást firemního zabezpečení, rozhodli jsme se zúročit své zkušenosti z této oblasti a nabídnout svým klientům také poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.

Od 25. 5. 2018, tedy dne nabytí účinnosti Nařízení EU 2016/679, musí být všechny subjekty provádějící zpracování osobních údajů schopny doložit, že zpracování provádějí v souladu se zásadami zpracování dle článku 5 odst. 1 Obecného nařízení.

Doložení souladu zpracování je možné provést několika způsoby, kterým se věnujeme v následujícím článku.

Naše služby

Penetrační testování infrastruktury

Skenování zranitelností webových aplikací a interní infrastruktury

Testování pomocí metod sociálního inženýrství

Testování Wi-Fi sítí

Šifrovaný telefon

Rušičky odposlechů

Šifrovaný disk

Penetrační testování webových aplikací

Konzultace IT bezpečnosti

Vyhledávání odposlechů

Následující příspěvek
Co jsou osobní údaje ve smyslu GDPR? Jsem jejich správcem?
Předchozí příspěvek
Je pro mě vhodná ultrazvuková rušička odposlechu?
Menu