Odposlech na pracovišti

Odposlechy na pracovišti jsou čím dál více probíranějším tématem ochrany, úniku a zneužití informací. Odposlouchávání zaměstnanců nebo přímo top manažerů nemusí být nikterak složité. I super bezpečnostní prvky, bezpečnostní audity a detektory mohou selhat. Jedinou spolehlivou obranou proti štěnicím a sledovacím programům je profesionální vyhledávání odposlechů a následná aplikace prostředků na permanentní ochranu.

Námi nalezené odposlechy

Proč se instalují odposlechy ve firmách?

Existuje mnoho důvodů, proč by někdo chtěl umístit odposlech do vaší kanceláře, patří mezi ně především:

 • ostatní firmy, které mohou chtít znát informace o budoucích rozhodnutích ve firmě, které pro ně mají finanční hodnotu (kritéria pro výběr dodavatele atd.)
 • zaměstnanci s cílem znát poměry ve firmě ohledně své budoucí platové situace
 • konkurenční firmy, které mohou chtít ukrást vaše know-how
 • průmyslová špionáž
 • současní či bývalí zaměstnanci, kteří chtějí způsobit firmě potíže
 • zájmové skupiny, které chtějí znát firemní tajemství

Obecně platí, že pokud má informace nějakou finanční hodnotu, vždy se najde někdo, komu stojí za to ji ukrást a využít ve svůj prospěch.

Průmyslová špionáž a citlivé informace jako motiv

Pokud má někdo zájem nainstalovat odposlech, tak se mu to také většinou povede. Způsob instalace závisí na typu odposlechu a použité technologii. Nejčastěji se odposlechy instalují následujícími způsoby:

 • návštěvník, klient nebo dodavatel může využít schůzky v kanceláři
 • externí úklidová firma
 • snadno se do prostor kanceláře dostane někdo cizí pouze díky tomu, že jde těsně za někým, kdo má klíče od vstupu nebo kód k alarmu
 • detektivní agentury, které za úplatu nainstalují odposlechy
 • velmi často instalují současní zaměstnanci
 • konference a setkání s partnery

Jako dobrý investigativní a preventivní prostředek pak může dobře posloužit kamerový systém. Přítomnost kamer ve vstupních prostorách a chodbách plní jednak „zastrašovací“ funkci, a také funkci vyšetřovací ex post, kdy může být útočník odhalen. Samozřejmě, kamery nemusí přímo zachytit okamžik instalaci odposlechu, ale mohou pomoci útočníka odradit, anebo při jeho neopatrnosti jej dokonce odhalit. Při zjišťování potenciálních útočníků pak můžete díky kamerám zpětně zjistit, kdo všechno by teoreticky mohl odposlech do místnosti umístit. V synergii s pravidelnými prohlídkami proti odposlechu a ochrannými prostředky pak kamery přispívají ke komplexnímu zabezpečení prostor.

Kde hledat odposlech?

Odposlechy mohou být umístěné téměř kdekoli, nejlevnější komerční odposlechy se mohou nainstalovat do počítačové myši, elektrických zásuvek, světel, klávesnice. Kvalitnější odposlechy potom do zdi, do nábytku i elektronických zařízení, možná právě těch, na kterých si nyní čtete tento text.

Mohou být počítače zneužité k odposlechu?

Mnoho firem má někoho, kdo se stará o IT síť a má zajišťovat bezpečné a spolehlivé pracovní prostředí. Problém je, že sofistikovaný malware a spyware nedokáže zablokovat firewall a snadno mohou uniknout důvěrné informace. V poslední době se nejčastěji objevují počítačové a mobilní hrozby, které na dálku aktivují mikrofon PC nebo telefonu, a díky tomu probíhá odposlech online. Odpověď je tedy ano, Váš počítač může být zneužit k odposlechu a je zde třeba počítat s potenciálním únikem informací.