Prohlídka proti odposlechům je pro právní kancelář nutností

Námi nalezené odposlechy

V našem oboru platí jednoduchá zásada: disponujete-li informacemi s určitou hodnotou, pak existuje někdo, komu se vyplatí pokusit se vám tyto informace zcizit. Málokterá činnost v sobě přitom kombinuje tolik z hlediska odposlechu rizikových faktorů, jako právě advokacie a právní poradenství.

Z různých studií vyplývá, že právnické společnosti dodržují poměrně obstojně zásady zabezpečení sítí a výpočetní techniky. Ochrana před malwarem, kryptování disků i obezřetnost při práci s mobilním telefonem jsou na solidní úrovni. Velmi však pokulhává kvalita ochrany před mnohem snazším (a velmi reálným) způsobem ohrožení: odposlechem kanceláře.

Cena informací v advokacii převyšuje riziko plynoucí z instalace odposlechu

Těžko si lze představit činnost advokátní kanceláře bez osobních schůzek s klienty a interních porad. Každá návštěva prostor společnosti však představuje z hlediska odposlechu vysoké riziko. Instalace odposlechového zařízení je otázkou několika sekund, štěnice dnes může být ukrytá prakticky v čemkoliv. Vzhledem k náplni práce těchto společností navíc v daném oboru najdeme velmi vysoký počet osob, které by na odposlechu prostor kanceláře mohly mít zájem.

Vysoce citlivé (a často také velice cenné) informace, projednávané „v bezpečí za zavřenými dveřmi“, mohou přinést prospěch celé řadě osob z řad konkurence, protistrany sporu, a nezřídka dokonce přímo z řad vlastních kolegů. Jistě není třeba zdůrazňovat, že pokud k odposlechu a zneužití takto získaných informací dojde, představuje to nejen ohrožení konkrétní kauzy, ale rovněž nebezpečí diskreditace celé kanceláře.

Jaké jsou nejpoužívanější druhy odposlechů?

Nabídka odposlechových zařízení skýtá v dnešní době prakticky neomezené možnosti i naprostým laikům. Štěnice pro dálkový odposlech lze pořídit na internetu v cenách několika tisíců korun, diktafony jsou součástí mobilních telefonů, odposlechy přes zeď zvládne nainstalovat a použít každý, kdo dokáže přečíst návod k použití. Odposlechy jsou levné a dostupné řadě potenciálních útočníků.

V zásadě se lze setkat se třemi druhy odposlechových zařízení, která dokážou kompromitovat vaši kancelář. Do první kategorie spadají veškerá záznamová zařízení, která si s sebou přinese odposlouchávající do místnosti. Může se jednat o prostý mobil nebo diktafon, ale také nenápadná nahrávací zařízení ukrytá například v psacím peru či hodinkách. Skutečně se nejedná o žádný výplod fantazie, tato zařízení se běžně prodávají pod zcela legitimními záminkami a pořizují audio či video záznamy v obstojné kvalitě.

Druhým způsobem odposlechu, který je rovněž velmi rozšířen, je instalace štěnice přímo do zájmových prostor. Může jít jak o bateriemi napájené zařízení s omezenou dobou funkce, tak o odposlech připojený k elektrické síti. Zařízení z první kategorie se často ukrývají v dárkových předmětech (hodiny, květiny apod.), pro trvalý odposlech pak lze využít například odposlechem vybavenou prodlužku či lampu.  Všechna jmenovaná zařízení lze instalovat operativně během velmi krátké návštěvy bez dozoru!

V poslední době pak přibývá také odposlechů, které dokonce nevyžadují přístup do kompromitované místnosti. Mezi nimi jednoznačně dominují stetoskopické odposlechy přes zeď. Nejprimitivnější z uvedených zařízení pořizují pouze zvukový záznam, pokročilejší štěnice lze řídit a poslouchat vzdáleně přes běžnou, všudy přítomnou síť GSM.

Jak poznat, že je kancelář odposlouchávaná? Jak se proti odposlechu bránit?

Problematika odhalování odposlechových zařízení je velice komplexní. Z předchozího odstavce je patrné, že existuje nepřeberné množství štěnic, jejichž projevy se značně liší. Lze však říci, že krom zcela náhodného objevu zařízení nelze jeho přítomnost jednoznačně prokázat ani vyvrátit bez velmi specializovaného vybavení.

Rádi bychom tuto větu zdůraznili, neboť se na našem trhu pohybuje celá řada „bezpečnostních agentur“ a „soukromých detektivů“, kteří nabízejí prohlídky proti odposlechu jako jednu ze svých doplňkových služeb. Z pohledu specialistů můžeme pouze konstatovat, že se této činnosti nedá věnovat okrajově! Pouze vybavení nutné pro provedení účinné a směrodatné obranně technické prohlídky proti odposlechu má hodnotu v řádu vyšších statisíců korun. Krom něj samozřejmě musí společnost vyhledávající odposlechy disponovat také odborně vyškoleným personálem.

Věnujte proto pozornost náznakům, které mohou na přítomnost odposlechu poukazovat. Pokud pojmete podezření, že by vaše kancelář mohla být odposlouchávána, doporučujeme následující postup: zachovejte naprostou diskrétnost, zkontaktujte nás bezpečným způsobem (tj. z bezpečného místa mimo kancelář, počítače, telefonu, …) a společně najdeme způsob, jak situaci vyřešit.

Samotnou obranně technickou prohlídku (OTP) proti odposlechu lze provést v kteroukoliv denní/noční dobu. OTP sestává z komplexní fyzické prohlídky kanceláře (termokamera, inspekční kamera, rozborka kritických předmětů), analýzy rádiového spektra, kontroly síťových rozvodů atd. Více si o naší metodice a nástrojích můžete přečíst v tomto článku.

Výstupem prohlídky proti odposlechu je písemný report s návrhem dalšího postupu. Nezávisle na nálezu jsme pak schopni připravit plán trvalé ochrany vaší advokátní kanceláře proti odposlechu.