Digitální forenzní analýza

Máte podezření, že je váš počítač napaden, nebo že někdo neoprávněně manipuloval se soubory? Obraťte se ihned na nás!

V dnešní době mají citlivé informace a záznamy o uživatelích nevyčíslitelnou hodnotu. Útočníci je mohou snadno odcizit a využít je proti vám při konkurenčním boji i k poškození reputace u zákazníků nebo obchodních partnerů.

Co nabízíme

Díky naší forenzní digitální analýze počítačů (Windows, Linux a macOS), serverů a IoT zařízení jsme schopni odhalit všechny informace o tom, kdo a jakým způsobem získal přístup do napadeného zařízení, a s jakými daty nebo soubory bylo manipulováno. Naši certifikovaní experti na kybernetickou bezpečnost provedou odběr digitálního důkazního materiálu přímo ve vaší společnosti.

Po odebrání dat provedou naši experti forenzní analýzu. Během analýzy využíváme nejen specializovaný software, ale také zkušenosti získané roky praxe v oboru kybernetické bezpečnosti. Důkazy následně interpretujeme a získáme maximum validních informací o původu útoku.

Při odběru dat se soustředíme na:

 • Preciznost –⁠ získané důkazy jsou identické s daty z původního zdroje.
 • Integritu –⁠ s důkazy není nijak manipulováno.
 • Autentičnost – důkazy pochází z analyzovaného zařízení ve stanoveném časovém období.

Po vyhodnocení odebraných dat připravíme detailní zprávu se všemi zjištěnými informacemi. Díky tomu získáte ucelený přehled, který budete moci prezentovat vrcholovému managementu či vedení společnosti.

Díky námi vypracované zprávě získáte komplexní odpovědi na důležité otázky:

 • Kdy a jakým způsobem k incidentu došlo?
 • K jakým informacím získal útočník přístup?
 • Bylo s citlivými daty uloženými na testovaném zařízení manipulováno?
 • Má útočník perzistentní přístup síti a souborům?
 • Kdo stojí za útokem?

Výhody

 • Odhalíte, zda nedošlo k manipulaci se soubory nebo napadení počítače či serveru,
 • zjistíte, zda vaši zaměstnanci neprovádí podvodnou nebo nelegální činnost.
 • obdržíte cenná data, která můžete prezentovat vrcholovému managementu nebo vedení společnosti.

Kontaktujte nás a získejte profesionální forenzní analýzu, během které interpretujeme přesná data a důkazy a podáme vám komplexní zprávu s výsledky.