Konzultace IT bezpečnosti

Potřebujete nezávislou odbornou konzultaci v oblasti IT bezpečnosti korporace? Jako certifikovaní specialisté na realizaci penetračních testů, skenování zranitelností a sociální inženýrství vám můžeme pomoci v konkrétních otázkách zabezpečení ICT sítě.

Certifikáty

Naši bezpečnostní experti jsou držiteli prestižních průmyslových certifikací v oblasti kybernetické bezpečnosti.

TUV SUD

Předstupeň penetračních testů

Pro tento typ konzultace nepotřebujete absolvovat dlouhé schvalovací kolečko, které zpravidla bývá obvyklé před realizací penetračního testování v souladu s ISO 27001. Před penetračními testy se může někdy v organizaci doba schválení protáhnout až na mnoho měsíců. Z těchto důvodů můžete využít naši službu konzultace IT bezpečnosti, kdy se s vámi můžeme spojit okamžitě, bez zdlouhavého schvalování velkého projektu.

Okruhy konzultací

Rádi s vámi projdeme všechny palčivé otázky v oblasti IT bezpečnosti, detailně a konkrétně od analýzy problému až po návrh řešení. Můžeme se věnovat všemu co je třeba, od nezávislé analýzy, zaškolení zaměstnanců až po návrh strategie na modifikaci IT infrastruktury.

Příklady témat, která pravidelně konzultujeme:

  • Odolnost vůči cílenému i necílenému malwaru
  • Správné nastavení active directory
  • Active Directory vs Azure AD z pohledu security
  • Návrh strategie na modifikaci IT infrastruktury
  • Témata ze sociálního inženýrství
  • Implementace in-house vulnerability skenerů ve firmě
  • Témata ze síťové bezpečnosti
  • Témata z fyzické bezpečnosti
  • Implementace security awareness programu pro zaměstnance
  • IT forensics

Máte zájem o poradenství v oblasti IT bezpečnosti?

V případě zájmu o konzultační služby nás kontaktujte na e-mailu sales@eo-security.com

Další služby

Penetrační testování infrastruktury

Penetrační testování webových aplikací

Skenování zranitelností webových aplikací a interní infrastruktury

Testování pomocí metod sociálního inženýrství

Testování Wi-Fi sítí

Menu