Šifrované volání

IntactPhone – jediná spolehlivá ochrana Vašich telefonních hovorů

IntactPhone je zabezpečený mobilní telefon vyráběný izraelskou firmou Communitake Ltd. Krátce Vám představíme, jak je telefon chráněn proti nákaze malware, jak chrání prostředky zařízení jako je kamera a mikrofon a jaká data poskytuje operační systém telefonu třetím stranám.

Jak je IntactPhone chráněn proti nákaze malwarem?

Šifrovaný telefon je již během výroby chráněn před nežádoucím zásahem do integrity operačního systému. Hrozba nákazy nicméně samozřejmě trvá, proto je IntactOS vybaven proprietárním anti-malwarem od renomované společnosti Sophos.

Anti-malware má za úkol monitorovat nejen aplikace a soubory, ale také běžící procesy a zejména jejich pokusy o připojení k síti. K účinnosti ochrany velmi napomáhá zákaz instalace aplikací z jiného zdroje, než je oficiální zabezpečený app store. Stejně tak jsou blokovány binární SMS, které obsahují kód pro změnu nastavení zařízení. Instalace aplikací je navíc podmíněna heslem.

Pokud by se někdo zařízení fyzicky zmocnil a snažil se ho infikovat kontaktně, rovněž neuspěje. USB port IntactPhone lze nastavit pouze k nabíjení, data (a tedy ani škodlivý software či pozměněné ovladače) se přes něj tudíž nepřenesou.

IntactPhone

IntactPhone – Model R2

Jak jsou chráněny komunikační a jiné prostředky IntactPhone?

IntactOS dává uživateli do rukou mocný nástroj pro správu všech prostředků zařízení. Co si pod tímto pojmem představit? Prostředky jsou nejen komunikační zařízení (WiFi, Bluetooth, NFC či USB port), ale rovněž mikrofon, kamera, GPS či samotné datové úložiště.

Všechny tyto prostředky jsou v IntactOS kontrolovány a Vy je můžete podle potřeby aktivovat a vypínat. I v případě, že by do zařízení nějakým způsobem dokázal proniknout malware, nedokáže prostředky zneužít. Díky tomuto opatření je zablokována většina vektorů útoku, což je zdaleka nejjistější způsob, jak zabránit úspěšnému napadení jakéhokoliv hardware.

IntactPhone – Model R2

Jaká data poskytuje IntactOS třetím stranám?

Stručně řečeno – žádná. V operačním systému se nenacházejí žádné služby Google, které by ukládaly data (tzv. digitální stopu) na servery třetích stran. Tato vlastnost je zásadní zejména z důvodu anonymity na internetu a nemožnosti sledovat váš fyzický pohyb.

Krom toho, že ji IntactPhone neukládá (pakliže to není vyžadováno firemní politikou, viz níže), podporuje rovněž funkci aktivního blokování lokalizace pomocí GSM triangulace. GPS je pak možné zcela vypnout. Notifikace aplikací jsou rovněž řešeny proprietárně, takže ani tudy únik vašich dat nehrozí.

Existuje způsob, jak omezit používání IntactPhone zaměstnanci?

Snímek obrazovky IntactPhone

V rámci řešení IntactCC (Comand & Control) lze jednoduše nastavit bezpečnostní profily pro jednotlivá zařízení či skupiny. V rámci profilu pak je možné uživateli omezit využívání prostředků zařízení, vynutit politiku hesel, vytvořit black/white list (seznam zakázaných/vyžadovaných aplikací), kontrolovat přístupy do sítě a používání zařízení. Tato opatření a další obecné restrikce snižují pravděpodobnost, že neopatrným používáním jednoho zařízení nedojde ke kompromitaci celé podnikové sítě.

Co se stane v případě krádeže/ztráty IntactPhone?

IntactOS je vybaven proprietárním nástrojem pro vzdálenou správu zařízení IntactCare. Ten umožňuje v závislosti na nastavení provádět na telefonu vzdáleně operace různé úrovně. Od jeho lokalizace a uzamčení až po kompletní vymazání (factory reset) pro případ, že došlo ke kompromitaci uživatelského hesla.

Na rozdíl od nástavbových řešení funguje vzdálená správa u IntactPhone na bázi GSM sítě, pravděpodobnost okamžitého provedení příkazu je tudíž mnohem vyšší. Konvenční aplikace obvykle vyžadují pro vzdálený přístup vysokorychlostní internetové připojení, zatímco IntactOS uskuteční příkaz i při slabém signálu.

Nedílnou součástí IntactCare je také aplikace na odstraňování problému s funkcionalitou. V případě problémů s výkonem či stabilitou systému (například při cíleném útoku na zařízení) je aplikace schopná odstranit většinu příčin svépomoci. Pokud automatická řešení neuspějí, zapojí se do odstraňování problémů přes vzdálenou správu technik.

Pokud máte o IntactPhone zájem, nebo chcete upřesnit některé technické detaily, můžete navštívit náš e-shop, kde naleznete podrobný popis telefonu, tak i celé jeho rozhraní.

Další služby

Penetrační testování

Vyhledávání odposlechů

Rušičky odposlechů

Hardware

Školení

Menu