Testování Wi-Fi sítí

Testování Wi-Fi sítí simuluje reálný útok na bezdrátovou infrastrukturu klienta. Je testována zranitelnost sítě a možnosti napadení systému. Výsledným výstupem jsou návrhy opatření vedoucí ke zvýšení úrovně zabezpečení.

Co nabízíme

Během testování Wi-Fi sítí analyzujeme možnosti napadení sítě a identifikujeme slabá místa umožňující prolomení zabezpečení a získání přístupu do infrastruktury. V rámci procesu testování Wi-Fi sítí využíváme například metody:

  • sběr potřebných dat (MAC adresy, SSID, šifrování AP) pomocí technik „wardriving“ a „warwalking“
  • obcházení filtrování MAC adres
  • zneužití zranitelností objevených během sběru dat
  • prolomení hesel pomocí „rainbow tables“ u WPA/WPA2 sítí

Na základě těchto dat zjistíme:

  • zda neuniká signál bezdrátové sítě mimo požadovanou lokalitu
  • zda je možné prolomit zabezpečení bezdrátových sítí
  • přítomnost rogue access pointů

Výhody

  • Skenování a odhalení zranitelností
  • Simulace napadení firemní Wi-Fi sítě
  • Doporučení následných kroků ke zvýšení zabezpečení

Pokud máte zájem o cenovou nabídku, kontaktujte nás. Pro odhadnutí celkové ceny bude sjednán online meeting.