Vyhledávání odposlechů

Odposlechy se dnes staly běžnou součástí konkurenčního boje a průmyslové špionáže. Často ani nemusíte vědět, že vás někdo odposlouchává. Odposlechy je opravdu složité najít. Naštěstí my máme ve vyhledávání odposlechů zkušenosti, odhalíme i nejmodernější odposlechy. Navíc nabízíme i širokou nabídku kvalitních a účinných rušiček odposlechu. Pořiďte si také rušičku odposlechu a skoncujte s odposlechem ještě dnes. Spolupracujeme s klienty z celé Evropy.

  • Vyhledáváme odposlechy v bytě, ale také v autě
  • Naši zaměstnanci mají průmyslovou certifikaci v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Odhalíme klasické odposlechy, ale i ty nejmodernější
  • Jsme nezávislí, odposlechy neinstalujeme ani neposkytujeme

Pokud si nejste odposlechem jisti, podívejte se na 13 tipů, jak zjistit, jestli vás někdo sleduje. Získáte tak rychle přehled, jestli je hrozba odposlechu reálná. Pokud zjistíte, že ano, neprodleně nás kontaktujte.

Jak vyhledávání odposlechů probíhá?

Prohlídku proti odposlechům rozdělujeme na dvě základní oblasti – fyzickou bezpečnost a kybernetickou bezpečnost. Každopádně vždy je zapotřebí provést obě prohlídky, protože se vzájemně doplňují. Jedině tak můžete mít jistotu, že ve vašem okolí není žádný odposlech.

Proč zvolit EO Security?

Jsme odborníci na svém místě. Od roku 2016 působíme v oborech ofenzivní IT bezpečnosti a ochrany informací. Náš tým expertů se neustále vzdělává a sleduje aktuální trendy. Poskytneme vám komplexní služby od samotné analýzy a testování zabezpečení až po návrh vylepšení a spolupráci při samotné implementaci bezpečnostních zásad.

Fyzická bezpečnost

Jako první provádíme prohlídku fyzické bezpečnosti. Naši experti s dlouholetou praxí zkontrolují důkladně všechny místnosti a jejich vybavení, jako je elektronika, nábytek a další předměty. Tento typ prohlídky je časově náročný, ale nezbytný a rozhodně se nevyplatí ho uspěchat. Proběhne řada analýz, které mají za úkol odposlechy odhalit. Například měření RF spektra, triangulací, ale také kontrola pomocí termografické kamery.

Odhalíme tyto hrozby:

NFC RFID čtečky, které je možné prolomit

rádiové odposlechy pracující na frekvenci od 100 kHz do 22 GHz

GSM odposlechy s neomezeným dosahem

odposlechy a skryté kamery vysílající přes Wi-Fi a Bluetooth

skryté kamery přes optický kabel

linkový a síťový odposlech pracující v nízkofrekvenčním spektru

pasivní skryté kamery a diktafony

hardwarové keyloggery

poškozené neaktivní odposlechy

Používáme následující techniku:

Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz s rozsahem 100 kHz až 3 GHz

Spektrální analyzátor Hewlett Packard s rozsahem 100 kHz až 22 GHz

Spektrální analyzátor AIM TTI s rozsahem 1 MHz až 2,7 GHz

Endoskopické kamery

Detektory vysokofrekvenčního pole

Směrová logaritmická anténa

Termokamery

Detektory linkového a síťového odposlechu

Rušičky

Široké spektrum softwarových nástrojů

Kybernetická bezpečnost

Moderní kybernetické hrozby jsou dnes více rozšířeny než klasické odposlechy. Během naší praxe jsme odhalili více než 60 % odposlechů na úrovni síťového provozu. Moderní odposlechy odhalíme díky našim odborníkům, kteří mají certifikaci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Odhalí tak například sniffery (zařízení zachycující veškerý síťový provoz) a případné anomálie sítě.

Sken zranitelností

Zároveň provádíme sken zranitelností pomocí Nessus Professional. Odhalíme tak zranitelnosti, které může zneužít útočník, ale také vám poradíme, jak můžete zranitelnosti opravit a rizika tak minimalizovat. Pokud jsou odhaleny zranitelnosti, doporučujeme potom provést i penetrační testování infrastruktury, které většinou odhalí více zranitelností a zhodnotí aktuální úroveň zabezpečení.

Odhalíme tyto hrozby:

Síťové sniffery zachytávající datový provoz

Rogue Access Pointy

Aktivní IMSI catchery v okolí kontrolovaných prostor

Zranitelnosti, které je možné z pozice útočníka využít

Používáme následující techniku:

Široké spektrum softwarových nástrojů k analýze síťového provozu a zranitelností (např. Nessus Professional)

Pasivní IMSI catcher vlastní výroby

Po skončení prohlídky

Jakmile dokončíme prohlídku proti odposlechu, informujeme vás o všech nalezených hrozbách a dodáme vám podrobný seznam doporučení, jak rizika odstranit nebo alespoň minimalizovat. Zároveň pokud opravdu nalezneme odposlech, odborně ho zneškodníme a doporučíme vám další postup.