Vyhledávání odposlechů

Vyhledávání odposlechů je proces hledání štěnic, resp. odposlechových zařízení. Jediná spolehlivá ochrana proti odposlechu, je jeho detekce, eliminace a nastavení takových procesů a opatření, které opětovného odposlouchávání předejdou, nebo dokonce zamezí.

Elektronické odposlechy jsou relativně běžným a levným prostředkem, který se využívá k nelegálnímu sběru informací v komerčním i privátním prostředí. Vhodná kombinace sofistikovaného odposlechu a sledování může Vašim konkurentům pomoct nelegálně získat důvěrné informace, díky nimž získají významnou výhodu na trhu. Počet odposlechových zařízení, stejně jako i firem, které odposlechy instalují, v minulých letech prudce vzrostl.

Nalezené odposlechy

Průmyslová špionáž je reálnou a přítomnou hrozbou. Pokud vlastníte cokoli s finanční hodnotou, pak se také někomu vyplatí, aby to ukradl.

Provedený sken radiového pole u zákazníka

Jak zjistím, že jsem odposloucháván?

Neexistuje zaručený návod na zaručené zjištění odposlechu bez důkladné komplexní prohlídky prostor.

Je však možné všímat si následujících potenciálních zdrojů ohrožení:

 • Někdo cizí (konkurence, veřejnost) zná Vaše důvěrné informace
 • Pozorujete ve svém okolí opakovaně něco zvláštního
 • Váš byt nebo kancelář byla v minulosti někým násilně otevřena, případně máte pocit, že byl někdo uvnitř
 • Objevili jste malé úlomky kachliček, omítky atd.
 • Slyšíte interference, když používáte elektronické zařízení
 • Bylo manipulováno se zásuvkami, elektronickým zařízením atd.
 • V prostorech se objevily cizí předměty nebo dárky, aniž byste znali jejich původ

Co dělat, když si myslím, že jsem odposloucháván?

Pokud máte podezření, že se Vašem okolí nachází odposlouchávací zařízení, jednejte rychle, abyste předešli dalším škodám.

 • Okamžitě omezte svoji přítomnost a citlivou komunikaci v prostorách, o kterých máte podezření
 • Nemluvte o svém podezření s nikým, kdo je spojený s prostorem, kterých se podezření týká
 • Nepoužívejte svůj mobilní telefon ani pevnou linku v prostorech
 • Kontaktujte nás kdykoli na kontaktním telefonu +420 778 028 136 buď z cizího čistého mobilu, nebo mailem z bezpečného PC
 • Domluvíme si termín návštěvy techniků. Ideální doba pro vyhledávání odposlechů je tehdy, když není přítomný žádný zaměstnanec na pracovišti, tedy především v noci.
 • Omezte na nezbytné minimum počet osob, které budou vědět o termínu a cíli naší návštěvy
 • Nepokoušejte se sami vyhledávat odposlechy, pouze tím vyvoláte poplach a ten, kdo Vás odposlouchává přejde k jinému druhu odposlouchávání

Jaká je cena vyhledávání odposlechů?

První konzultaci a poradenství máte od nás zdarma. Cena za vyhledávání odposlechů začíná na 20 000 Kč. Neváhejte nás kontaktovat pro individuální nacenění služby, zavolejte nám na +420 778 028 136 nebo kontaktuje nás přes e-mail: mail@eo-security.com

Kdo jsme?

Jsme bezpečnostní firmou zabývající se ochranou dat našich klientů. Financujeme se ze 100 % pouze vlastní činností a nejsme tedy závislí na žádném investorovi. Specifický obor našeho podnikání nám neumožňuje prezentovat naše konkrétní reference, patří mezi ně ale například i světově významné firmy, které působí v oblasti automobilového průmyslu, financí a zdravotnictví.

Naším cílem je ochránit důvěrnost informací našich klientů před invasivní i neinvasivní formou odposlechu, a to jak formou obranně-technických prohlídek proti odposlechu tak vhodnou implementací prostředků permanentní ochrany se zabezpečením digitální komunikace.

Dlouhodobě spolupracujeme se třemi zahraničními subjekty, přičemž dva jsou z Izraele a jeden z Norska. Jedná se o Communitake Ltd., která vyrábí zabezpečený telefon IntactPhone, FirstPoint Mobile Guard Ltd., zabývajícím se ochranou telefonů proti odposlechu a Hiddn Security AS vyvíjející šifrované SSD disky s dvoufázovým zabezpečením.

V čem jsme lepší než ostatní?

Vyhněte se službám soukromých detektivů a pochybným spy shopům.

Z podstaty věci nikdy nemohou být tak specializovaní a vybavení, jako firma zabývající se pouze hledáním odposlechů. Pouze úzce zaměřená firma může v dnešní době komplexních digitálních hrozeb dosahovat perfektních výsledků. Investovali jsme do profesionálního vybavení jsme na jiné kvalitativní úrovni, oproti soukromým detektivům s „černými krabičkami“ a podobnými hledačky odposlechů. S levnými zařízeními na zjišťování odposlechů z internetu je možné odhalit pouze ty nejprimitivnější odposlechová zařízení, a to pouze tehdy, když jsou umístěna na místech ideálních pro jejich zjištění.

Jak poznat kvalitní firmu, která se zabývá vyhledáváním odposlechů? Při rozhodování a vybírání specializované firmy na odposlechy by Vás měly zajímat různé aspekty. Zároveň si ji “proklepnete”, zda je ta pravá na hledání odposlechů a štěnic.

 • Jaké vybavení používá?
 • Jaký výcvik s vybavením má?
 • Jaký detektor vysokofrekvenčního pole používá a jaké frekvence analyzuje?
 • Umí izolovat skrytě vysílané frekvence skrze wifi síť 2.4 GHz?
 • Umí analyzovat analogové a digitální telefonní linky?
 • Umí nalézt pasivní nic nevysílající zařízení?
 • Vlastní detektor nelineárních přechodů?
 • Vlastní termo kameru?
 • Sepíše Vám po ukončení prohlídky písemný report?

Proces vyhledávání

Přečtěte si co dělat, když máte podezření , že je ve vaší blízkosti odposlech.

Na základě průzkumu prostorů bude vypracován audit zabezpečení s označením jednotlivých hrozeb, které se v prostorech nachází. Následně probíhá samotné vyhledávání odposlechů. Prohlídky proti odposlechu jsou zaměřeny především na eliminaci následujících hrozeb:

 • rádiové odposlechy pracující na frekvenci od 100 kHz do 22 GHz
 • GSM odposlechy s neomezených dosahem
 • odposlechy a skryté kamery vysílající přes Wi-Fi a Bluetooth
 • skryté kamery přes optický kabel
 • linkový a síťový odposlech pracující v nízkofrekvenčním spektru
 • pasivní skryté kamery a diktafony
 • poškozené neaktivní odposlechy
 • aktivní IMSI catcher v okolí kontrolovaných prostor

Jakou techniku používáme?

Aktuálně máme k dispozici dva vlastní vyhledávací týmy, které disponují následující technikou:

 • Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz FSH3 s rozsahem 100 kHz až 3 GHz
 • Spektrální analyzátor Hewlett Packard s rozsahem 100 kHz až 22 GHz
 • Spektrální analyzátor AIM TTI PSA2702 s rozsahem 1 MHz až 2,7 GHz
 • Endoskopické kamery
 • Detektory vysokofrekvenčního pole
 • Směrová logaritmická anténa
 • Termokamery
 • Detektory linkového a síťového odposlechu
 • Rušičky
 • Pasivním IMSI catcher vlastní konstrukce

Jak prohlídka probíhá?

 • Na místo přijíždí náš tým neoznačeným osobním automobilem
 • Prohlídka vyžaduje, abychom se pohybovali ve Vašich prostorech se specifickým vybavením a ve specifickém režimu
 • Prohlídka je časově náročná, těžko se predikuje celková doba trvání, ta závisí na množství předmětů v místnostech, stavebních specifikách atd.
 • Kontrolují se veškeré předměty, nábytek a elektronika v místnostech.
 • Současně probíhá větší množství jednotlivých měření, jako je například termografická kontrola, měření RF spektra s triangulací atd.
 • Součástí naší prohlídky je také podrobný report s doporučením, jak prostory efektivně chránit v budoucnu.
 • V případě, že by se odposlech našel, řešili bychom s Vámi další individuální postup, vše bychom pro Vaše potřeby zadokumentovali a navrhli bychom Vám nejvhodnější řešení, jak postupovat dále.

Na závěr vyhledávání budete informováni o všech nalezených hrozbách. Do 3 pracovních dnů Vám zašleme kompletní zápis z vyhledávání s výsledkem provedeného auditu zabezpečení.

Audit zabezpečení obsahuje doporučení k implementaci, aby se snížilo riziko úniku informací z cílových prostor na nejnižší možnou úroveň. Na základě auditu bude Vám také bude doporučeno opakování vyhledávání odposlechů v pravidelném intervalu. Nejčastěji se za rok provádí 1 kompletní vyhledávání odposlechů a 2–3 menší. Klientům, kteří zvolí pravidelné prohlídky, nabízíme zajímavé cenové podmínky.

Vyhledávání odposlechů v autě

Služba obsahuje technickou prohlídku auta proti odposlechům a GPS sledování. Více tuto problematiku rozebíráme v našem článku Jak funguje odposlech v autě?

Prohlídka proti odposlechu zahrnuje použití následující techniky:

 • Spektrální analyzátor naskenuje rádiové spektrum ve velkém rozsahu, aby bylo možné odhalit jakékoli vysílající štěnice. Zařízení odhalí i štěnice, které vysílají nárazově jen jednou za určitý čas
 • Detektor vysokofrekvenčního pole umožní přesně lokalizovat GSM i UHF odposlech
 • Termokamera
 • Videoflex pro prohlídku těžko přístupných míst, jako je podvozek auta a některá místa v interiéru

Kompletní prohlídka trvá cca 1 hodinu. Odposlech lokalizujeme, a pokud je připojený na elektrický okruh auta, doporučíme odstranění v autorizovaném servise.

Pro objednání našich služeb volejte na telefonní číslo +420 778 028 136 nebo pište přes kontaktní formulář, uvedený níže.

Časté otázky

Jsme diskrétní?

Vždy respektujeme Vaše soukromí, proto nepotřebujeme vědět víc, než je nezbytně nutné k provedení odborné kontroly. Zároveň jsme naprosto diskrétní, proto vše, co se dozvíme nikdy nesdělujeme ostatním osobám a subjektům a také o Vás nevytváříme žádné dokumenty, kromě závěrečného reportu z prohlídky.

Kdy pracujeme?

Pracujeme 24 hodin denně, můžeme přijet kdykoli.

Kde všude působíme?

EO SECURITY s.r.o. má sídlo v Brně, působíme však po celé EU. Pravidelně realizujeme zakázky v Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku. Náš nejvzdálenější klient na prohlídku proti odposlechu za rok 2018 sídlí v Norsku.

Dostanete finální report?

Po skončení naší práce obdržíte finální zprávu o všech detailech práce. Některé nalezené odposlechy mohou být vystopované zpět k osobě či firmě, která je nainstalovala. Budeme společně řešit další kroky.

Další služby

Penetrační testování od EO SECURITY

Penetrační testování

Security Hardware

Security Hardware

Školení od EO SECURITY

Školení

Menu