OTP nástroje a techniky

Technicko-obranná prohlídka (OTP) označuje soubor metod ochrany proti technickému nebo elektronickému odposlechu. Při prohlídkách je používána celá škála obranných nástrojů a technik. Je to jeden ze způsobů, jak najít odposlech.

Naši zaměstnanci se pravidelně školí ve vyhledávání nových hrozeb a v užívání nových technologií, abychom zaručili, že najdeme všechny odposlechy a technické sledovací zařízení.

Zavolejte nám, pokud máte podezření, že jste odposloucháváni v soukromí, ve firmě (firemní špionáž) nebo si myslíte, že ve Vašem okolí bylo nainstalováno odposlouchávací zařízení. Rádi s Vámi prodiskutujeme Vaše podezření a poskytneme Vám základní poradenství zdarma.

Analýza rádiových frekvencí

Mnohé odposlouchávací zařízení využívají rádiové signály k odesílaní audia nebo videa mimo zónu odposlechu. Jedním z našich hlavních zařízení OTP je spektrální analyzátor rádiových frekvencí. Tento nástroj vizuálně zobrazuje všechny radiové frekvence z okolí. Zařízení nám umožňuje vidět nejenom sílu signálu, ale také jeho frekvenci, na základě těchto informací potom určíme kroky, které lokalizují zdroj signálu. Jsme schopni tímto způsobem odhalit např. odposlech na dálku.

Při OTP jsou využívané také další specializované přijímače, které jsou určené ke specifickým úkonům. Tyto zahrnují mimo jiné odhalování zařízení vysílající v mobilních nebo GSM sítích, hledání signálů v nejbližším okolí, vymezení a nalezení přesné lokace vysílače, kontrolu elektrických obvodů a jiných kabeláží a hledání nízkých frekvencí nebo signálů.

Hledání elektronických zařízení

Detektor nelineárních přechodů (Non-Linear Junction Detector) je vysoce specializovaný nástroj, který najde elektronická zařízení aniž by byla zapnutá nebo aktivní. Dokáže najít také elektronické komponenty, které mohou být zamaskované nebo schované v objektech, například v knihách, nábytku nebo v jiném vybavení místnosti.

Termografická prohlídka

Elektronická zařízení vždy generují teplo, pokud jsou zapnutá. Při OTP provádíme termografickou prohlídku, abychom určili místa, která vyzařují teplo, i když byste v těchto místech tepelné záření vůbec nečekali. Termální údaje kamer můžou ukázat na místa ve stropě, ve stěnách, nebo jiných místech, kde můžou být umístěny odposlechy. Všechny údaje jsou vyhodnocované a na základě výsledků jsou vytipována místa, kde by se mohly ukrývat odposlechy. Velmi často bývá také použit odposlech přes zeď nebo strop.

Telefony a elektrická vedení

Odposlech telefonu a elektrického vedení bylo odjakživa jasným terčem, a proto představují důležitý aspekt OTP. Naši odborníci překontrolují všechny telefony a propojené kabely se záměrem odhalit všechny abnormality, které by mohly indikovat nějaké narušení, nebo jiná slabá místa odposlechů.

Telefonní linky, které jsou propojeny s vnějškem, jsou také prohledávány. Mohou patřit lokální telefonní společnosti, kabelové společnosti, nebo se může jednat o digitální linky, každý způsob má své klady a zápory a musí být prohlédnut osobně.

Máme zkušenosti a trénink v mnoha oblastech PBX telefonních systémů, které mohou mít své specifické slabé stránky. Jsme schopni podrobit Váš systém různým testům a jsme schopni identifikovat hrozby a slabé stránky.

Hackování PBX je další oblastí, která trápí dnešní společnosti a která by měla být podrobena OTP. Pomohli jsme vyřešit celou řadu incidentů, kde bylo podezření na hacknutí PBX systémů a které způsobily únik informací nebo tzv. „firemní harassment“.

Při jednoduchých problémech typu odposlouchávání telefonu nebo sofistikovaném hackování, se na nás můžete kdykoliv obrátit a my prověříme Váš telefonní systém.

Sítě, wifi a kyber ochrana

Další částí, které byste měli věnovat pozornost, je vaše počítačová síť. Existuje mnoho míst, které Váš firewall a jiné typické kyber ochrany neochrání. Mnoho se jich nachází v oblastech, kde je datová síť propojená s elektrickým vedením a hardwarovými zařízeními. OTP jsou potřebné na zajištění těchto mezer v kyber ochraně a fyzické ochraně.

Síťové porty, elektrické vedení a datové porty můžou být jednoduše zkompromitované. Testujeme kabely a porty, abychom zabezpečili správné připojení. Malé mikrofony byly nalezeny například uvnitř zástrček datových kabelů.

Námi nalezené odposlechy

Wifi-sítě umožňují kyber vetřelcům získat si přístup do firemní sítě. Mnohé odposlechy dokážou tuto klidně i „zabezpečenou“ síť využít k odesílání zvukových nebo audiovizuálních dat z místa činu, a dokonce s větším dosahem, než kdyby využili typické rádiové vysílače. Kontrolujeme všechny wifi signály v dané lokaci, abychom mohli určit slabá místa.

Fyzická prohlídka

Důležitou součástí OTP je také fyzická prohlídka. Prohledáváme všechna místa v lokaci i v její blízkosti. Toto zahrnuje kontrolu nábytku, stropů a podhledů, elektrických zástrček, skříní a všech míst, kde by se dalo ukrýt odposlouchávací zařízení.

Kromě standardních nástrojů a baterek využíváme také video kamery, které nám umožňují nahlédnout do malých prostor, trhlin a přihrádek, které není možné prohledat vizuálně. Mnohá slabá místa a odposlechové zařízení jsou nalezena právě během fyzických prohlídek.