Vniknutí do kanceláře je vždy důvodem k prohlídce proti odposlechu

Pokud jste už zažili vloupání do domu nebo do kanceláře, jistě si dokážete vybavit nepříjemný pocit, který po takovém zážitku zůstává. Obavy z narušení soukromí a ohrožení důvěrných informací jsou však zcela na místě. Nejen proto, že nelze zjistit, co si v kanceláři či domě narušitel prohlížel či vyfotil, ale zejména kvůli možnosti, že bylo vniknutí využito k instalaci odposlechového zařízení.

Informace mohou dále unikat i po výměně zámků

Je zcela běžnou praxí, že se v případě, kdy nelze do zájmové místnosti vniknout beze stop, inscenuje její vykradení. Zcizený majetek či dokumenty však slouží pouze jako kouřová clona pro hlavní záměr akce, kterým je samozřejmě instalace odposlechového zařízení.

Úkolem policie je v případě neoprávněného vniknutí zajištění stop a snaha o odhalení pachatele. Provést komplexní prohlídku a vyhledávání odposlechů u každého takového případu rozhodně není v jejich silách. Stejně tak se pravděpodobně nebudou zabývat prošetřováním toho, kdo by na instalaci odposlechu mohl mít zájem.

Na lehkou váhu byste ovšem neměli brát ani případy, kdy nedošlo k odcizení majetku a o vloupání do kanceláře svědčí pouze náznaky. Změna polohy nábytku, setřený prach na neobvyklých místech, poškozená omítka nebo ulomené kusy obkladu jsou obvyklými průvodními jevy nepříliš profesionální instalace odposlechového zařízení (levné odposlechy).

Výše uvedené se může jevit jako úryvek ze špionážního románu, v praxi však objednatelé odposlechů velmi často spoléhají právě na bagatelizaci a ignorování takovýchto varovných signálů. V tomto ohledu platí, že v prostorách, které nejsou pod nepřetržitým dohledem bezpečnostních kamer, nelze bez provedení prohlídky přítomnost odposlechu nikdy s určitostí vyvrátit.

Jak zjistit, že byl do mé kanceláře instalován odposlech?

Stručně řečeno – svépomoci velmi těžko. Pokud není štěnice umístěna zcela amatérsky a nepodaří se vám o ni doslova zakopnout, můžete pouze vyčkávat, zda se projeví nějaké sekundární známky odposlechu.

Mezi ty patří zejména pronikání důvěrných informací na veřejnost, případně různý sled nepříznivých událostí například v probíhajících obchodních jednáních. Zde už záleží především na obratnosti objednatele odposlechu – pokud bude získané informace využívat citlivě, nemusí se vaše podezření nikdy potvrdit.

Vaší druhou možností je samozřejmě zvolit aktivní přístup, kterým je objednání obranně technické prohlídky proti odposlechu. Zde je však třeba postupovat velice obezřetně. Není žádoucí upozornit odposlouchávající stranu, protože odstranění nebo dálkové vypnutí odposlechu může velmi ztížit (či znemožnit) jeho nalezení.

Jak probíhá vyhledání odposlechu?

Vzhledem k ohromné rozmanitosti odposlechových zařízení (různým druhům štěnic se podrobněji věnujeme v tomto článku) je jejich vyhledávání velmi složité. Naprostou většinu dnes využívaných technologií nelze odhalit bez vysoce specializovaného vybavení. Více se o metodách naší práce dočtete zde.

Obranně technická prohlídka proti odposlechu sestává z důkladné fyzické inspekce prostor a všech elektronických zařízení. S pomocí termokamer a detektorů nelineárních přechodů je možné odhalit i sofistikovaná odposlechová zařízení, která právě nevysílají, nebo jsou dokonce zcela neaktivní. Fyzickou prohlídku následuje měření a rozbor rádiového spektra v určitém perimetru. Nedílnou součástí je pak také prověření metalických a optických rozvodných sítí.

Výstupem obranně technické prohlídky kanceláře proti odposlechu je zpráva s analýzou zjištěných údajů. Naši odborníci vám pak na základě výsledku prohlídky mohou doporučit prostředky ochrany proti odposlechu, a také navrhnout postupy prevence jeho opětovné instalace.

Riziko kompromitace kanceláře odposlechovým zařízením totiž zdaleka nevzniká jen v případě vloupání. Dnešní technologie umožňují nasazení operativní štěnice během několika sekund, po něž se v kanceláři může kdokoliv pohybovat bez dozoru.