Odposlechy v roce 2016

Analýza odposlechů na základě profesionálního vyhledávání v roce 2016. Údaje o šetření ve firmách a domácnostech.

Měli jste někdy pocit, že Vaše důvěrná a osobní komunikace není v bezpečí a Vaše tajemství může znát i někdo cizí? Pokud ano, můžete být jednou z obětí mnoha způsobů skrytého sledování pomocí elektronického videa či audio odposlechu.

Abychom lépe ukázali rizika, která se objevují v České republice, uvádíme krátkou statistiku, kterou vedeme na základě našich objednávek za rok 2016.

  • Ve 28 % všech našich obranně technických prohlídek bylo nalezeno odposlechové zařízení.
  • Ze všech odhalených odposlechů bylo 6 % spojených s osobními vazbami jednotlivých osob (sledování v rámci rodiny), 13 % odposlechů bylo umístěných v automobilech a zbylých 81 % bylo spojených s business prostředím.
  • Ve 35 % případů byl dokázán únik citlivých informací s tím, že odposlech byl již odstraněn samotným útočníkem. Ve většině případů k tomu došlo z důvodu prozrazení naší noční prohlídky, protože klient nerespektoval doporučená pravidla.

Je důležité nekontaktovat nás z prostor, které mohou být odposlouchávány.

  • Ve zbylých 37 % nebyly nalezeny žádné odposlechy ani důkazy toho, že by došlo k nějakému reálnému úniku dat.

Společnost EO SECURITY s.r.o. provádí penetrační testovaní za účelem odhalení zranitelností ve firemní infrastruktuře.

Dále nabízíme rušičky odposlechu, které zabraní úniku informací během důležitých jednání.

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na telefonu +420 774 429 006 nebo e-mailu office@eo-security.com

Najdeme to, co je skryto.

Naše služby

Penetrační testování infrastruktury

Skenování zranitelností webových aplikací a interní infrastruktury

Testování pomocí metod sociálního inženýrství

Testování Wi-Fi sítí

Šifrovaný telefon

Rušičky odposlechů

Šifrovaný disk

Penetrační testování webových aplikací

Konzultace IT bezpečnosti

Vyhledávání odposlechů

Následující příspěvek
Týká se mě GDPR? Jsem správcem či zpracovatelem osobních údajů?
Předchozí příspěvek
Únik citlivých informací
Menu