Analýza odposlechů v roce 2020

Analýza odposlechů na základě profesionálního vyhledávání v roce 2020. Údaje o šetření ve firmách a domácnostech.

Měli jste někdy pocit, že Vaše důvěrná a osobní komunikace není v bezpečí a Vaše tajemství může znát i někdo cizí? Pokud ano, můžete být jednou z obětí mnoha způsobů skrytého sledování. To se děje pomocí elektronického videa, či audio odposlechu.

Abychom lépe ukázali rizika, která se objevují v České republice, uvádíme níže krátkou statistiku. Tuto statistiku vedeme na základě našich objednávek za rok 2016.

  • Ve 34 % všech našich obranně technických prohlídek bylo nalezeno odposlechové zařízení.
  • Ze všech odhalených odposlechů bylo 8 % spojených s osobními vazbami jednotlivých osob (sledování v rámci rodiny), 16 % odposlechů bylo umístěných v automobilech a zbylých 76 % bylo spojených s business prostředím.
  • Ve 35 % případů byl dokázán únik citlivých informací s tím, že odposlech byl již odstraněn samotným útočníkem. Ve většině případů k tomu došlo z důvodu prozrazení naší noční prohlídky, protože klient nerespektoval doporučená pravidla.

Je důležité nekontaktovat nás z prostor, které mohou být odposlouchávány.

  • Ve zbylých 37 % nebyly nalezeny žádné odposlechy ani důkazy toho, že by došlo k nějakému reálnému úniku dat.