Jak zjistit odposlech

Zajímá vás, jak zjistit odposlech mobilního telefonu, přes zeď nebo na dálku? Na prvním místě je důležité umět odhalit varovné signály, které mohou ukazovat na to, že v místnosti došlo k instalaci odposlechu.

V dnešní době jsou možnosti odposlouchávání široké jako nabídka zboží v supermarketu. Existují odposlechy v autě, místnosti, nebo dálkové odposlechy.

V praxi nepoznáte žádné fyzické varovné signály. Nikdy tak dopředu nevíte, jestli máte napíchnutý telefon nebo vás někdo odposlouchává přes GSM.

Některé typy odposlechů se instalují velmi rafinovaně a na první pohled není vůbec nic znát. Z toho důvodu je vhodné provádět pravidelné prohlídky proti odposlechu. Vyhledávání štěnic je jediná spolehlivá ochrana proti odposlechu. Detekcí odposlouchávacích zařízení předcházíte úniku a zneužití informací, které mohou instalované štěnice způsobit.

Námi nalezené odposlechy

Varovné signály jak zjistím odposlech

 • Důvěrné informace se staly veřejnými bez toho, aniž by bylo možné vysvětlit jejich původ
 • Ostatní lidé znají důvěrné informace z vašeho soukromého a obchodního života
 • Došlo k vniknutí či vloupání do objektu bez ohledu na to, zda došlo k odcizení věcí či nikoli
 • Na dveřích či oknech jsou patrné známky po násilné manipulaci
 • Dochází k interferencím na elektronických zařízeních, tento jev může signalizovat přítomnost rádiového odposlechu
 • Dochází k interferencím při poslouchání rádia
 • Máte pocit, že došlo k manipulaci s dlaždicemi či obklady
 • Máte pocit, že došlo k pohybu věcí či nábytku
 • Nalezli jste setřený prach nebo zbytky úlomků zdiva
 • Došlo k pohybu elektrických zásuvek a přepínačů a je kolem nich poškozená omítka
 • Evidujete změny v hlasitosti a kvalitě spojení na pevné lince
 • Máte pocit, že jste sledováni
 • Všímáte si podezřelých lidí a automobilů v okolí vašeho domova nebo práce

Kde hledat odposlech?

Často se nás klienti ptají, kde hledat odposlech, kde je nejčastěji skrytý a jak jej mohou sami amatérsky co nejsnadněji najít.

Bohužel, neexistuje jednoduchá odpověď. Nejprve je třeba pochopit myšlení člověka, který chce odposlech nainstalovat. Je nutné si představit, jaký typ útočníka to bude. Hrozí vám riziko nejvíce od subdodavatele, konkurence, zaměstnanců nebo někoho jiného? Jaký typ informací budou chtít ukrást? Jak moc zdrojů se jim vyplatí použít k získání vašich informací? Problém, kde hledat odposlech, si můžeme rozdělit na dva typy, amatérský a profesionální typ odposlechu.

Amatérský odposlech

Tento typ odposlechu je nejčasněji používaný v rámci vyhrocených rodinných vztahů, vztahů mezi zaměstnanci na pracovišti a lidmi, kteří mají nízkou technickou znalost a omezené finanční zdroje. Nejčastěji se využívá různých komerčních typů odposlechů, které je možné koupit v e-shopech na internetu.

Nejčastěji je odposlech umisťován do předmětů, které se běžně nacházejí v místnostech a jsou neustále připojené k elektřině. Jedná se především o odposlech v prodlužovačce, v rozdvojce a odposlech v adaptéru. Výhodou pro útočníka je dlouhá výdrž odposlechu, protože není potřeba řešit napájení.

 • USB odposlech
 • Odposlech v prodlužovačce, rozdvojce nebo zásuvce
 • Odposlech v tužce
 • Hodiny a hodinky
 • Kabely
 • Kalkulačky
 • Odposlech pomocí SIM karty apod.
 • Odposlech počítače

Dalším typem low-end odposlechů je umístění do běžných kancelářských potřeb, jedná se především o odposlech v tužce a odposlech v kalkulačce, případně v hodinách. Tento typ odposlechu je méně vhodný z toho důvodu, že útočník je závislý na výdrži baterie. Používá se nejčastěji při potřebě krátkého odposlechu, především při jednání.

Pokud se ptáme, kde hledat tyto typy odposlechu, je možné říct, že velkou výhodou pro odhalení je nízká variabilita jednotlivých odposlechů v předmětech denní potřeby. Neustále se tedy budou opakovat jednotlivé typy hodin, hodinek, per, kalkulaček atd., což usnadňuje odhalení na první pohled. Na druhou stranu je však potřeba říci, že například odposlech v rozdvojce nebo prodlužovačce není tak jednoduché objevit, protože je nutné se zaměřit na případnou rádiovou či tepelnou emisi.

Profesionální odposlech

Pokud je útočníkem konkurence nebo je hodnota vašich informací vysoká, jsou pak využívány sofistikovanější metody odposlechu. Nejčastěji je celá práce svěřena specializované agentuře, která se na navenek prezentuje jako detektivní anebo servisní, protože instalace odposlechů není legální.

Útočník vnikne do kanceláří bez toho, aniž by došlo k iniciaci alarmu a poškození dveří, nafotí si interiér a následně v klidu analyzuje, jakým způsobem by bylo možné provést odposlech. Může dojít k instalaci individuálně upraveného odposlechu do některých z předmětů v místnosti, nejčastěji se jedná o nábytek, elektroniku (alarm, ovládání klimatizace, detektor kouře), falešné podlahy a stropy, IP telefony atd. Odposlech pevné linky může být prováděn i fyzickým napojením se na ISDN ústřednu v budově.

Opět záleží na finančních možnostech a profesionalitě. Není výjimkou, že dochází k laserovému odposlechu, který není možné dokázat. Pokud je hodnota požadovaných informací pro útočníka velmi vysoká, dochází i k využití IMSI Catcheru, v Česku přezdívaném Agáta, což je BTS tvářící se jako BTS mobilního operátora, která přesměruje provoz ve svém okolí na vlastní HW a SW. Tím způsobem dojde k útoku Man In The Middle. V takovém případě pak dochází k odposlechu telefonu a jednotlivých hovorů.

Odpověď na úvodní otázku článku – kde hledat odposlechy – lze shrnout následujícím způsobem. Můžeme říci, že laik téměř nemá šanci odposlech najít, pouze v případě, že útočník-amatér, použije komerčně rozšířené formy odposlechu a ty nevhodně nainstaluje. I obyčejné a komerčně dostupné odposlechy v adaptéru, prodlužovačce nebo rozdvojce není jednoduché bez kvalitní techniky odhalit.

Menu